• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VSB participeert aan 112de internationale arbeidsconferentie

| ABCSuriname | Door: Redactie

De Internationale Arbeidsconferentie (ILC) vormt de basis voor de beleidsvorming en normstelling van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Elk jaar in juni komen vertegenwoordigers van overheden, werknemers en werkgevers samen in Genève, om de richting van de mondiale arbeidsnormen te bepalen en belangrijke sociale en arbeidsvraagstukken te bespreken.

Dit jaar neemt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) deel aan de ILC als onderdeel van de tripartiete delegatie van Suriname. Deze deelname benadrukt de betrokkenheid van Suriname bij de mondiale arbeidsdiscussies en hun inzet voor de verbetering van arbeidsnormen en arbeidsomstandigheden in hun eigen land. De aanwezigheid van de VSB biedt een waardevolle

gelegenheid om inzichten en ervaringen uit te wisselen en bij te dragen aan de internationale dialoog over werkgelegenheid en sociale rechtvaardigheid.

De deelname van de VSB aan de ILC is een belangrijk in termen van het versterken van de samenwerking tussen de sociale partners in Suriname en draagt bij aan de bredere doelstellingen van de ILO om waardig werk en sociale rechtvaardigheid wereldwijd te bevorderen, schrijft de vereniging in Nieuwslijn.

Doel en Werking van de ILCDe ILC, vaak omschreven als een internationaal arbeidsparlement, speelt een cruciale rol bij het vaststellen en aannemen van internationale arbeidsnormen. Deze normen zijn bedoeld om de arbeidsomstandigheden

wereldwijd te verbeteren en de rechten van werknemers te beschermen. Daarnaast bespreekt de conferentie actuele sociale en arbeidsvraagstukken, zoals gendergelijkheid, arbeidsveiligheid en de toekomst van werk. Een belangrijk onderdeel van de conferentie is de goedkeuring van het werkplan en de begroting van de ILO, evenals de verkiezing van leden voor de Raad van Bestuur, die de organisatie bestuurt.

Deelnemers en VertegenwoordigingElke lidstaat van de ILO wordt vertegenwoordigd door een delegatie die bestaat uit regeringsvertegenwoordigers, een werkgeversvertegenwoordiger en een werknemersvertegenwoordiger. Deze samenstelling zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende belanghebbenden in de arbeidsmarkt. Veel regeringsvertegenwoordigers zijn ministers van arbeid of andere hoge ambtenaren, terwijl de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers worden benoemd in overleg met de meest representatieve nationale organisaties van werkgevers en werknemers.

Wat de ILC uniek maakt, is dat elke afgevaardigde gelijke rechten heeft en vrij kan spreken en stemmen. Dit betekent dat werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers soms tegen de standpunten van hun eigen regering of tegen elkaar kunnen stemmen. Ondanks deze diversiteit aan standpunten worden beslissingen vaak met grote meerderheden of zelfs unaniem genomen, wat getuigt van een sterke wil om gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Hoofdagendapunten van dit JaarDit jaar richt de ILC zich op enkele cruciale thema’s, waaronder:

| ABCSuriname | Door: Redactie