• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

TRINIDADIAAN RAMSAMOOJ START PROCES VAN REGIONALE AANKLACHT TEGEN SURINAME

| united news | Door: Redactie

Foto: De Trinidadiaanse politiek analist Derek Ramsamooj. | Auteur: Wilfred Leeuwin.

De Trinidadiaanse politiek analist Derek Ramsamooj gaat Suriname via regionale en mogelijk ook internationale rechtsinstituten aanklagen voor de manier waarop hij tijdens zijn detentie periode is behandeld door de justitiële autoriteiten.

Via zijn advocaat Justin Phelps in Trinidad is een schriftelijke aanklacht afgestaan bij het Caricom secretariaat in Guyana. Ramamooj, die als medeverdachte werd aangemerkt in de geruchtmakende zaak van de Surinaamse Postspaarbank heeft enkele maanden, met ernstige gezondheidsklachten in de gevangenis in voorarrest gezeten.

Daarna is hij in vrijheid gesteld maar hij kon Suriname niet verlaten. Zijn paspoort en andere persoonlijke

spullen werden in beslag genomen. Mede door interventie van Caricom staatshoofden, kon hij Suriname verlaten.

Het parket van de Procureur-Generaal in Suriname heeft ook een afschrift van de brief van de raadsman van het Caricom Secretariaat gekregen, terwijl die ook is gestuurd naar het in Barbados gevestigde ‘Office of Trade Negotiations.

In de aanklacht geeft Phelps een uitgebreid verslag van de periode van Ramsamooj in detentie in Suriname. Tot een inhoudelijke behandeling van het dossier van Ramsamooj en een veroordeling is nimmer sprake geweest. Zijn detentie was al die tijd een voorlopige hechtenis. Phelps noemt die periode één waar er ernstige schendingen

van het internationaal recht hebben plaatsgevonden.

De Surinaamse raadsman van Ramsamooj Milton Castelen, zegt de stap van Ramsamooj toe te juichen. “Het zal bijdrage aan een noodzakelijke rechtsontwikkeling binnen Suriname. Het Surinaams strafrecht moet niet alleen effectief maar ook humaner worden. We staan aan de vooravond van het verwelkomen van de internationale gemeenschap in het kader van de steeds verder ontwikkelende olie- en gasindustrie.

Mensen moeten de garantie hebben dat als zij in aanraking komen met het strafrecht, zij erop kunnen vertrouwen dat zij een eerlijk proces zullen krijgen. Niemand wil in een land vertoeven waarin je willekeurig opgesloten wordt gehouden voor onbepaalde tijd en afgehouden wordt van je raadlieden.

In Suriname worden verdachten nog te vaak als veroordeelden behandeld. Castelen wijst erop dat de Inter-Amerikaanse Commissie heeft vastgesteld dat preventieve hechtenis problematisch buitensporig wordt bevolen in de regio. Dat maakt het verhelpen van dit euvel tot één van de belangrijkste uitdagingen voor de overgrote meerderheid van de Staten in de regio.

Ramsamooj strandde in 2020 na een werkbezoek, als gevolg van de COVID – 19 pandemie in Suriname. Twee dagen daarna kreeg hij bezoek op zijn hotelkamer van een onderzoek en opsporingsambtenaar. Hij werd voorgehouden dat hij op een lijst van getuigen was geplaatst in verband met vermeende frauduleuze handelingen, gepleegd door de voormalige regering, toen onder bewind van President Desi Bouterse.

Ramdamooj die al langer dan 25 jaar onderzoekingen doet naar en over de regionale politiek en analyses maakt op aanvraag van onder andere politieke organisaties moest zich aanmelden bij de politie om verhoord te worden over zijn diensten verleend aan het toenmalig regiem. Zijn status als getuige veranderde tijdens het afleggen van zijn getuigenis naar verdachte en werd hij meteen gearresteerd.

Gedurende achttien dagen werd de Trinidadiaan zonder te zijn voorgeleid en zonder enige juridische bijstand, wat hem werd geweigerd, vastgehouden. Nadien werd de detentie van Ramsamooj met nog eens 57 dagen verlengd.

Zijn raadslieden schrijven in de brief aan het Caricom secretariaat dat de arrestatie en behandeling van Ramsamooj onderdeel is van een serie politieke vervolgingen die wordt uitgevoerd door de huidige politieke machthebbers in Suriname onder leiding van Chandrikapersad Santokhi een voormalige politiechef en gewezen minister van justitie. Die vervolging gaat gepaard met ernstige schendingen van de mensenrechten van hun client en het internationaal recht.

Het steekt Ramsamooj en zijn advocaten dat hem in het begin juridische bijstand is ontzegd, maar vooral ook goede medische behandeling en de toegang tot een eerlijke en onpartijdige rechtsgang. Hij werd gedwongen zijn handtekening te plaatsen op documenten in de Nederlandse taal, die hij niet verstaat, werd langdurig vastgehouden zonder dat hij voor de rechtbank werd gebracht of aangeklaagd, werd vastgehouden in omstandigheden die zelfs voor dieren ongeschikt waren en werd onderworpen aan langdurige ondervragingen zonder de voorziening van fundamentele menselijke voorzieningen zoals voedsel, medicijnen en slaap.”

In de brief wordt opgemerkt dat de “handelingen die aan de Staat Suriname kunnen worden toegeschreven, onder meer bestaan ​​uit het verzinnen van aanklachten” tegen hun cliënt, “gemotiveerd door het feit dat hij voor een rivaliserende politieke partij had gewerkt.” De advocaten beweren dat de autoriteiten in Suriname al meer dan twee jaar bewijsstukken in hun bezit hebben die de onschuld van hun cliënt zonder enige twijfel bewijzen en de beschuldigingen blootleggen als volkomen geknunseld en ongegrond.

“De rechten van de heer Derek Ramsamooj zijn door het Surinaams strafrechtsysteem op een grove wijze geschonden. Het is jammer, maar vele Surinaamse burgers ondergaan dezelfde schendingen van hun rechten. Verdachten worden te vaak in strijd met mensenrechten in voorarrest gehouden en het systeem is niet instaat om zelf te corrigeren, ook niet als wij advocaten daarop wijzen”, zegt Castelen.

Volgens hem weigert de Surinaamse rechtspleging om onverklaarbare redenen om het recht dat voortvloeit uit regionale mensenrechten verdragen te respecteren. De strafrechtspleging houdt vast aan oude koloniale wetgeving voor wat de preventieve hechtenis betreft die stamt uit de periode van voor het mensenrechten recht.

Daardoor bevat de Surinaamse wetgeving gronden waarop iemand in preventieve hechtenis gehouden kan worden die in strijd zijn met onder andere het Amerikaans Mensenrechten Verdrag. “Het mensenrechten recht geeft een humaan karakter aan het strafrecht, maar wordt in Suriname weggezet als vreemd recht dat niet van toepassing is.

Het is onduidelijk wat de reden is waarom de Surinaamse rechtspleging weigert om het verdragenrecht na te leven, met betrekking tot de voorlopige hechtenis. Uit de beschikkingen is de reden ook niet te achterhalen, want het is absoluut geen gebruik om die te motiveren.

In tegenstelling tot de meeste Surinamers is de heer Ramsamooj een invloedrijke CARICOM-burger met een breed internationaal netwerk. Het was dus te verwachten dat hij deze processen tegen de Staat Suriname zou voeren bij tenminste de regionale gerechtsinstanties en andere regionale instituten”, zegt Castelen.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: TRINIDADIAANSE POLITIEK ANALIST RAMSAMOOJ EINDELIJK NAAR HUIS

 

 

 

 

| united news | Door: Redactie