• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

TRINIDAD EN TOBAGO BOEKT VOOR HET EERST IN TIEN JAAR STRUCTUREEL ECONOMISCH HERSTEL

| united news | Door: Redactie

Bron: OilNow.gy

Trinidad en Tobago beleeft voor het eerst in een decennium een geleidelijk en aanhoudend economisch herstel, zo meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Op 8 mei 2024 rondde de Raad van Bestuur van het IMF haar Article IV-consultatie met Trinidad af, waarbij zij belangrijke economische verbeteringen benadrukte.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in 2023 met 2,1%, gedreven door de sterke prestaties van de niet-energiesector. De inflatie in Trinidad is gedaald, voornamelijk dankzij dalende wereldwijde voedselprijzen en importgoederenkosten.

Het IMF stelt dat de financiële sector van Trinidad en Tobago gezond blijft, met een toenemende kredietverlening aan de private sector. De lopende-rekeningoverschot bleef

in 2023 bestaan, waarbij de internationale reserves 8,3 maanden import dekken.

“Het begrotingstekort voor het begrotingsjaar 2023 was beter dan verwacht, wat de herstelwerkzaamheden ondersteunde, terwijl de overheidsschuld onder de zachte schuldennorm van de autoriteiten bleef. De economische groei zal naar verwachting in 2024 versnellen, ondersteund door zowel de niet-energiesector als de energiesector, terwijl de inflatie naar verwachting laag blijft”, aldus het IMF-rapport.

Trinidad heeft nog ongeveer 10 jaar gasproductie over op basis van minder dan 12 biljoen kubieke voet (tcf) aan aardgasreserves, zo zei de minister van Energie en Energie-industrieën, Stuart Young, tijdens een live persconferentie op 29 mei.

Het rapport waarschuwt

echter dat het lopende-rekeningoverschot naar verwachting zal krimpen tot 5,7% van het bbp als gevolg van dalende energieprijzen en -export. Naar verwachting zullen de internationale reserves in 2024 7,5 maanden import dekken.

Het IMF merkt ook op dat de externe publieke buffers in het Heritage and Stabilization Fund aanzienlijk zijn, ongeveer 20% van het bbp. Het begrotingstekort zal naar verwachting 2,7% van het bbp bedragen in het begrotingsjaar 2024 als gevolg van lagere energie-inkomsten, hogere kapitaaluitgaven en een hogere loonsom door langdurige loonsverhogingen in de publieke sector.

Het IMF identificeerde risico’s op de korte termijn, waaronder externe factoren die de energiemarkten beïnvloeden en problemen met de binnenlandse energieproductie. De middellange termijn vooruitzichten lijken echter optimistischer met potentiële impulsen van nieuwe aardgasprojecten en structurele hervormingen.

REGIO

GERELATEERD AAN: TRINIDAD EN TOBAGO: 10 JAAR GASPRODUCTIE REST OP HUIDIGE RESERVES

 

 

| united news | Door: Redactie