• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘SURINAME WORDT NIET GEBLACKLIST DOOR CFATF’ - Suriname kruipt langzaam uit het dal

| dagblad de west | Door: Redactie

Het eerste Follow up Rapport (FUR) van Suriname naar aanleiding van de MER-bevindingen van de CFATF, heeft geresulteerd in de herziening van de vierde PC/NC rating naar respectievelijk Compliant en Largely Compliant.

Voor nu is geen aanleiding gevonden voor een negatieve listing van ons land en wordt de progressie gecomplimenteerd. De volgende reportagecyclus voor de tweede FUR-beoordeling door CFATF is in mei 2024. AML-PIU-voorzitter tevens ex-procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday, heeft onlangs gezegd dat Suriname langzaam uit het dal kruipt. Het doel van AML-PIU is om meer wetgeving tot stand te krijgen, zoals onze gaming wetgeving en de verdere structurering van onze financiële

en goudsector.

Het tot stand brengen van de nodige wetgeving vergt een extra inzet van De Nationale Assemblee, want die moet een aantal wetten behandelen, zoals het amenderen van het strafbaar stellen van money laundering. Volgens de aanbevelingen uit het MER-rapport zou deze wetgeving verruimd moeten worden. Tevens moet de wet voor het strafbaar stellen van terrorismefinanciering ook verruimd worden, om zo te kunnen voldoen aan internationale criteria. Volgens Baidjnath-Panday krijgt Suriname geen blacklisting van Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en is gecomplimenteerd op de plenaire meeting van vrijdag 1 december 2023 op Aruba.

FUR

Het wederzijdse evaluatierapport (MER) van Suriname werd

in december 2022 aangenomen tijdens de 55e plenaire vergadering van de CFATF, gehouden op de Kaaimaneilanden en gepubliceerd op 24 januari 2023. Omdat het voldeed aan de drempels van het hebben van acht of meer NC /PC-beoordelingen voor technische naleving en een laag of gemiddeld niveau van effectiviteit voor zeven of meer van de elf effectiviteitsuitkomsten, werd Suriname onder het verbeterde vervolgproces geplaatst.

Deze FUR analyseert de voortgang van Suriname bij het aanpakken van de technische nalevingsvereisten van de aanbevelingen die opnieuw worden beoordeeld. Herbeoordelingen van de technische naleving worden gegeven als er voldoende vooruitgang is aangetoond. Er zijn geen wijzigingen in december 2022 aangenomen tijdens de 55e plenaire vergadering van de CFATF, gehouden op de Kaaimaneilanden en gepubliceerd op 24 januari 2023. Omdat het voldeed aan de drempels van het hebben van acht of meer NC /PC-beoordelingen voor technische naleving en een laag of gemiddeld niveau van effectiviteit voor zeven of meer van de elf effectiviteitsuitkomsten, werd Suriname onder het verbeterde vervolgproces geplaatst.

Deze FUR analyseert de voortgang van Suriname bij het aanpakken van de technische nalevingsvereisten van de aanbevelingen die opnieuw worden beoordeeld. Herbeoordelingen van de technische naleving worden gegeven als er voldoende vooruitgang is aangetoond. Er zijn geen wijzigingenaangebracht in de vereisten met betrekking tot de FATF-aanbevelingen. Dit rapport analyseert geen enkele vooruitgang die Suriname heeft geboekt om zijn effectiviteit te verbeteren.

De beoordeling van het verzoek van Suriname om herbeoordelingen van de technische naleving en de voorbereiding van dit rapport werd uitgevoerd door de groep van deskundigen, bestaande uit de heer Abubakar Nyanzi (financieel expert), plaatsvervangend hoofd van de AML/CFT-divisie, Kaaimaneilanden Monetair Authority, Kaaimaneilanden en de heer Anthony McKenzie, directeur van de AML/CFT Department Bank of Jamaica, Jamaica, met de steun van de heer Jefferson Clarke van het CFATF-secretariaat. In dit rapport wordt de vooruitgang samengevat die is aangebracht in de vereisten met betrekking tot de FATF-aanbevelingen. Dit rapport analyseert geen enkele vooruitgang die Suriname heeft geboekt om zijn effectiviteit te verbeteren.

De beoordeling van het verzoek van Suriname om herbeoordelingen van de technische naleving en de voorbereiding van dit rapport werd uitgevoerd door de groep van deskundigen, bestaande uit de heer Abubakar Nyanzi (financieel expert), plaatsvervangend hoofd van de AML/CFT-divisie, Kaaimaneilanden Monetair Authority, Kaaimaneilanden en de heer Anthony McKenzie, directeur van de AML/CFT Department Bank of Jamaica, Jamaica, met de steun van de heer Jefferson Clarke van het CFATF-secretariaat. In dit rapport wordt de vooruitgang samengevat die isgeboekt bij het verbeteren van de technische naleving. Tot slot bevat de conclusie een analyse die de huidige technische nalevingsbeoordelingen van Suriname illustreert.

In overeenstemming met de wederzijdse evaluatieprocedures van de CFATF wordt in deze FUR rekening gehouden met de vooruitgang die tot 26 mei 2023 is geboekt.

In overeenstemming met de ME-procedures en de FATF-methodologie heeft de groep van deskundigen in de analyse rekening gehouden met de vooruitgang bij het aanpakken van de tekortkomingen die zijn geïdentificeerd in de MER en de het geheel (alle criteria) van elke onderzochte aanbeveling, waarbij wordt opgemerkt dat dit vluchtig is wanneer het juridische, institutionele geboekt bij het verbeteren van de technische naleving. Tot slot bevat de conclusie een analyse die de huidige technische nalevingsbeoordelingen van Suriname illustreert.

In overeenstemming met de wederzijdse evaluatieprocedures van de CFATF wordt in deze FUR rekening gehouden met de vooruitgang die tot 26 mei 2023 is geboekt.

In overeenstemming met de ME-procedures en de FATF-methodologie heeft de groep van deskundigen in de analyse rekening gehouden met de vooruitgang bij het aanpakken van de tekortkomingen die zijn geïdentificeerd in de MER en de het geheel (alle criteria) van elke onderzochte aanbeveling, waarbij wordt opgemerkt dat dit vluchtig is wanneer het juridische, institutioneleof operationele kader ongewijzigd is gebleven sinds de MER of de vorige FUR. Er is tevens een samenvatting van de vooruitgang die Suriname heeft geboekt bij het verbeteren van de technische naleving door het aanpakken van de tekortkomingen in de technische naleving die in de MER zijn geïdentificeerd.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


of operationele kader ongewijzigd is gebleven sinds de MER of de vorige FUR. Er is tevens een samenvatting van de vooruitgang die Suriname heeft geboekt bij het verbeteren van de technische naleving door het aanpakken van de tekortkomingen in de technische naleving die in de MER zijn geïdentificeerd.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie