• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME VRAAGT IMF WIJZIGING PRESTATIECRITERIA EN VRIJWARING BIJ NIET NALEVING

| dagblad de west | Door: Redactie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bracht in april 2024, rapportage uit over de 5e beoordeling onder de Extended Fund Faciliteit (EFF). De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) deelde onlangs in haar meest recente editie van Inzicht, een artikel waarin enkele beschouwingen van het IMF zijn opgenomen.

Suriname heeft het IMF benaderd met een verzoek om aanpassingen in de prestatiecriteria en vrijwaring bij niet-naleving, zo blijkt uit het recente rapport over de 5e beoordeling onder de Extended Fund Facility (EFF). Het rapport schetst een beeld van aanhoudende uitdagingen voor het land, ondanks de inspanningen om economisch herstel na de pandemie te

bewerkstelligen.

Volgens het IMF-rapport blijft de economie van Suriname achter bij het niveau van voor de pandemie, met een reëel BBP dat nog niet is hersteld. Hoewel er vooruitgang is geboekt, blijft inflatie een zorgwekkende factor, terwijl de financiële sector kwetsbaar blijft. Belangrijke hervormingen, voornamelijk op het gebied van governance en corruptiebestrijding, moeten nog volledig worden doorgevoerd, aldus het rapport.

Een cruciaal aspect van het programma is de schuldsanering, met als doel de staatsschuld tegen 2035 terug te brengen tot 60 procent van het BBP. Overeenkomsten met de Paris Club, India en China omvatten pauzes in de schuldaflossing, zij het zonder verlaging

van de nominale waarde. Het rapport benadrukt ook de noodzaak om de capaciteit te verbeteren om leveranciersschulden vast te leggen en te voorkomen dat nieuwe schulden zich opstapelen.

Daarnaast wordt gewezen op de inefficiënties in het sociale vangnet en de publieke sector, waar meer investeringen nodig zijn om de effectiviteit te verbeteren. Het aanpakken van problemen zoals ongeregistreerde werknemers en hoog verzuim, blijft een prioriteit.

Het rapport schetst ook een hypothetisch olie-scenario, waarbij een definitieve investeringsbeslissing voor olie-extractie tegen eind 2024 aanzienlijke economische groei en inkomsten uit olie-export zou kunnen opleveren.

Het verzoek van Suriname aan het IMF weerspiegelt de voortdurende inspanningen van het land om economische stabiliteit en groei te bereiken te midden van uitdagende omstandigheden. Het 122 pagina’s tellend rapport ven het IMF naar aanleiding van de 5de review kunt u nalezen op: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/04/25/S uriname-Fifth-Review-Under-the-Extended-ArrangementUnder-the-Extended-Fund-Facility-548310

| dagblad de west | Door: Redactie