• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi houdt evaluatie gesprekken met ministers; kijken wie nog past binnen de regering

| keynews.sr | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi is bezig met het houden van evaluatiegesprekken met verschillende ministers. Santokhi geeft aan dat er na de gesprekken politieke besluiten zullen worden genomen.

“Ikheb reeds 6 ministers gesproken en zal deze week de resterende ministers spreken”, zegt Santokhi in gesprek met ABC Suriname. De gesprekken zijn volgens de president heel belangrijk om te voeren. Ook met de vicepresident en zijn ministers zullen er gesprekken worden gevoerd. Santokhi zegt dat in het laatste jaar de vertaalslag moet worden gemaakt van macro-economische stabiliteit, naar micro-niveau.

Santokhi spreekt over drastische aanpassingen in het beleid in de laatste periode van zijn regeertermijn. “We zullen kijken

wie dan nog past”, geeft hij aan. Of dat zal betekenen dat ministers geshuffeld worden is niet duidelijk aangegeven door de president.
 

Voor de start van de tweede helft van Santokhi zijn regeertermijn heeft de president enkele beleidspijlers aangegeven. Deze zaken moesten volgens de president al binnen 12 maanden zijn aangepakt, echter bleek capaciteit en mankracht een uitdaging te zijn voor de meeste ministeries. Maar de meeste ministers waren nog bezig met het uitvoeren van het programma van de ’tweede helft’.

De president zegt dat bij het maken van de vertaalslag van macro-economische stabiliteit naar micro-economische stabiliteit er gekeken moet worden

naar haalbaarheid van bepaalde actiepunten, capaciteit en beschikbare financiële middelen. “Het moeten projecten zijn waarvan de impact duidelijk zichtbaar zijn. Het moet snel uitgevoerd kunnen worden, directe impact hebben op de samenleving en er moet capaciteit beschikbaar zijn.” Santokhi geeft duidelijk aan dat de samenleving de veranderingen nu duidelijk moet merken.

Het is niet de eerste keer dat de president praat over het doorschuiven of vervangen van ministers. Echter, er is alle keren niet veel van gekomen. Santokhi heeft tijdens zijn regeertermijn slechts enkele ministers moeten vervangen. Zoals Armand Achaibersing, voormalige minister van Financiën en Planning en Albert Jubithana van TCT. De enige minister die is geshuffeld is Uraiqiet Ramsaran die eerst bij Sociale Zaken zat, maar nu de post van TCT bekleed.

| keynews.sr | Door: Redactie