• donderdag 25 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

REGERING WIL LUCHTHAVEN VERHUIZEN NAAR JARIKABA

| dagblad de west | Door: Redactie

De regering overweegt een aanzienlijke investering in de bouw van een nieuwe luchthaven, aangezien de kosten voor de reparatie van de landingsbaan van de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij, inclusief onderbrekingsverliezen, aanzienlijk hoog zijn. Volgens bronnen van de redactie van De West, is Jarikaba een van de locaties die serieus wordt overwogen voor deze nieuwe luchthaven.

Jarikaba, een voormalige bananenteeltplantage, ligt voldoende buiten de bebouwde kom en wordt door regeringsadviseurs als geschikt beschouwd voor luchtvaartactiviteiten, mits de nodige investeringen worden gedaan. De nabijheid van mijnbouwactiviteiten en de groeiende bevolking van het nabijgelegen Wanica, het thuisdistrict van de president, dragen bij

aan de overwegingen van de regering om nieuw aan te trekken vreemd vermogen in dit grootschalige project te investeren.

Er zijn naar verluidt verregaande gesprekken gaande met diverse belanghebbenden, waaronder een internationale broker, om de financieringsmogelijkheden voor de nieuwe luchthaven te verkennen. De plannen zijn nog in een vroeg stadium, maar de regering lijkt vastberaden om een oplossing te vinden voor de hoge kosten en operationele uitdagingen die gepaard gaan met de huidige luchthaven te Zanderij.

| dagblad de west | Door: Redactie