• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Potentie van zoete patat centraal bij ‘World Potato Day’  

| waterkant | Door: Redactie

Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) heeft de Internationale Dag van de Aardappel op donderdag 30 mei niet zomaar voorbij laten gaan. De potentie van de zoete aardappel of zoete patat stond op deze dag centraal bij een activiteit van het CELOS. Samen met stakeholders, staf en personeel van het CELOS is bekeken hoe de productie van zoete patat bevorderd kan worden. 

“We willen hiermee graag zien dat de samenleving, met name de telers van zoete patat, meer bewust wordt van de productie van het gewas en dat hiervoor meer inspanning gepleegd zal worden”, zegt Soedeshchand Jairam, directeur van

CELOS. Hij hield tijdens de activiteit een presentatie over de lokale productie van het gewas en de potentie om de import van aardappelen te reduceren.  

Jairam, deelt mee dat de afdeling Agrarische Productie van het CELOS bezig is met een wetenschappelijk onderzoek naar het telen van zoete patat. Het gewas beschikt over verschillende vezels en vitamines. Los hiervan blijkt dat de zoete patat potentie heeft om bij te dragen aan de garantie van de voedselzekerheid in Suriname. Daarnaast kan de verhoging van de productie van dit gewas invloed hebben op de afname van import van aardappelen. “We geven per jaar miljoenen

uit aan de import van wortel- en knolgewassen. De zoete patat kan dienen als voedselvervanging van onder andere aardappelen”, zegt Jairam.  

Hij motiveert dat de zoete patat geen grote eisen stelt aan de bodemgesteldheid en het gewas groeit op marginale gronden. Mocht de productie van dit gewas worden verhoogd, zal dat leiden tot werkgelegenheid. Momenteel wordt op jaarbasis ongeveer 12.000. ton aan zoete patat geproduceerd. 

Echter, Jairam constateert dat er knelpunten zijn om de productie van zoete patat te verhogen. Er moet volgens hem veel meer gedaan worden aan onderzoek en hij pleit hiervoor. “Je moet de juiste variëteiten hebben van het gewas om het op de beste wijze te telen om het maximale eruit te halen, aangezien duizenden variëteiten er zijn. Ook moet je weten op welke wijze je ziektes en plagen moet bestrijden”, onderstreept de directeur.  Hij somt verder op dat nieuwe technologie en productiewijze, betere kwaliteit en kostprijs van belang zijn. “Daarom moeten we veel meer investeren in onderzoek”, benadrukt de directeur. 

Tijdens de op donderdag gehouden activiteit zijn er diverse gerechten bereid met zoete patat als basis. Het ging onder ander om roti, gebakken frites en salade. De bezoekers mochten hiervan proeven. 

 

| waterkant | Door: Redactie