• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Planet Savers Rise Initiatief: Milieubewustzijn bevorderen bij jongeren en young professionals

| dagblad suriname | Door: Redactie

Recentelijk hebben jongeren en jonge professionals van ruim 12 organisaties deelgenomen aan een educatief programma ter bevordering van milieubewustzijn, genaamd het “Planet Savers Rise Initiatief”. Dit omvatte workshops, idee ontwikkeling, een zogenoemde ‘Inhouse Challenge’ en educatieve excursies.

Initiatief

Het “Planet Savers Rise Initiatief” is een van de projecten die financiële ondersteuning heeft ontvangen van de Amerikaanse ambassade. Dit initiatief, gelanceerd door Ashna Mahepal, krijgt extra ondersteuning van Young Help Suriname, die mankracht en faciliteiten beschikbaar stelt voor de uitvoering. Chiquita Margaret-Resomardono, heeft als milieuspecialiste bijgedragen aan het vormgeven van enkele sessies binnen het project.

Activisme onder jongeren stimuleren

Dit project richt zich op het

vergroten van de aandacht voor het belang van biodiversiteit, de ernst van klimaatverandering, en het stimuleren van goed milieubeheer en milieubewust activisme onder de jongeren. “Er is specifiek gekozen om jonge potentiële leiders te faciliteren binnen de projectonderdelen, waardoor zij geïnspireerd en versterkt worden om met hun eigen organisaties milieugerelateerde activiteiten te ontplooien. Daarnaast kunnen zij ervoor kiezen om de onafhankelijke Planet Savers Rise-community als platform te gebruiken voor samenwerking”, aldus Ashna Mahepal in een reactie aan Dagblad Suriname. 

De jongeren die deelnamen, vertegenwoordigen organisaties zoals de Joshua Warriors Youth Organisatie, Aurae Opus (VIDS), Youth Ambassadors, Center for Environmental Research (CMO/AdeKUS),

Faculteit der Milieu- en Technische Wetenschappen, JCI Unify, VSB Young Management, Young Help Suriname, Robotech Community, Leo Campus Plus, en Act Now Foundation. Tijdens de excursies namen ook jongeren van PTC en de Faculteit der Medische Wetenschappen deel.

Eerste stap richting Planet Savers Rise Community

Ashna meldt, dat de gemiddelde participatie en betrokkenheid vanuit de organisaties meer dan 90 procent bedroeg, wat een bevredigend succesvolle afronding van het programma weergeeft. Ze benadrukt, dat dit niet het einde is, maar juist de eerste stap voor de Planet Savers Rise Community in Suriname. 

SD

| dagblad suriname | Door: Redactie