• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Opschonen Saramaccakanaal vordert ondanks oponthoud

| suriname herald | Door: Redactie

Hoewel de huidige regenperiode voor wat oponthoud zorgt, wordt de schoonmaak van het Samaramaccakanaal gestaag voortgezet. Het Saramacca Canal System Rehabilitation Project (SCSRP) wordt gefinancierd door de Wereldbank, uitgevoerd door International Infra NV onder directeurschap van Sylvani Kasanpawiro, terwijl de directievoering in handen ligt van het ingenieursbureau ILACO NV. De werkzaamheden op de 25 kilometerlange waterweg zijn opgedeeld in vijf secties.

Aan het woord is projectmanager Vishnu Kalloe: “We zijn begonnen in sectie 5; dat is vanaf de Uitkijksluis te Creola richting Kameelbrug. Kameelbrug valt in sectie 4 en we zijn nu in sectie 3; dat is Kameelbrug tot Magentabrug. We

zijn nog 750 meter verwijderd van Magentabrug. Dat betekent dan dat we sectie 3 afgerond hebben en starten met sectie 2. Sectie 2 is twee kilometer lang, dat is vanaf de Magentabrug tot de Kasabaholokreek.”


Magentabrug. Foto: Suriname Herald
De projectmanager geeft tegenover Suriname Herald aan dat het Magentakanaal, de Kasabaholokreek en de Spoorsloot als zijwegen van het Saramaccakanaal tot 50 meter naar binnen uitgediept zullen worden. De dieptemetingen hebben reeds plaatsgevonden. Thans wordt de technische aanpak bekeken.

Sectie 1 loopt vanaf de Kasabaholokreek tot de sluis van Saramaccadoorsteek bij de Surinamerivier: ongeveer 5,5 kilometer. “Dat is de laatste sectie, dan

zit het werk erop. In deze laatste sectie zit het gebied De Goedeverwachting. We hebben daar wat extra uitdagingen met betrekking tot bouwsels.”

Er is volgens Kalloe op bepaalde plekken tot op het water gebouwd. “Daar moeten we dus met alle aandacht en zorg de bermen trimmen en het kanaal opschonen.” Het trimmen gebeurt tot 7,5 meter naar binnen. De projectmanager verwacht een pittige klus. “Het is namelijk een dichtbevolkt gebied met heel veel rommel aan beide kanten van het talud.” Er zijn supervisors van zowel International Infra NV als ILACO NV die op het water de controle en monitoring van het werk doen.

International Infra heeft ruime ervaring met het opschonen van waterwegen. Landelijk zijn er vanaf het bestaan van het bedrijf in 2016 ruim 50 overheidsprojecten en meer dan 30 particuliere opdrachten uitgevoerd.

Kalloe zegt dat de uitdaging van elk werk per omgeving verschilt. Zo verwacht men in de laatste fase meer uitdaging. De laatste 7,5 kilometers zullen nog zo’n drie tot vier maanden in beslag nemen. “Omdat we met een aantal extra uitdagingen zitten. Het kanaal is namelijk behoorlijk smal aan het worden.”

Volgens Kalloe is vooral de manoeuvreerbaarheid van de ponton belangrijk alsook de diepgang. Vanwege de regenperiode worden sluizen opengezet, waardoor de pontons ook met minder vracht aan verwijderde begroeiing naar de dumplocaties kunnen.

De projectmanager merkt op dat het Saramaccakanaal vanwege de begroeiing en het wegvallen van de economische activiteiten jaren als vuilstortplaats is gebruikt. De schoonwerkzaamheden moeten de ontwatering van omliggende gebieden ten goede komen en de interesse voor de scheepvaart terugbrengen.

Het is volgens Kalloe belangrijk dat de overheid het zwaar verkeer aan banden legt, gezien de vernietiging van de wegen door vrachtvervoer met een te hoge asdruk. “Men moet terug naar watertranssport, want dat is per definitie goedkoper en in dit geval ook sneller gezien de hoeveelheden en de kosten.”
 

| suriname herald | Door: Redactie