• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onderwijs wil minder uitgeven aan salarissen

| suriname herald | Door: Redactie

De Bond van het Lager Technisch Onderwijs (BLTO) heeft een brief gestuurd naar minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), waarin zij stellen dat 32 leraren ten onrechte uit het systeem zijn gehaald, ondanks dat zij zich hebben geregistreerd. Minister Henry Ori verklaarde dat er opnieuw naar deze zaken zal worden gekeken en dat eventuele fouten zullen worden rechtgetrokken. Hij merkte op dat de bond plotseling contactgegevens had die eerder niet beschikbaar waren.

Volgens minister Ori zijn de salarissen van honderden leerkrachten geblokkeerd na meerdere oproepen om registratie. Het gaat hierbij om een groep van ongeveer duizend personen. Dit

maakte hij bekend tijdens de regeringspersconferentie in het Congreshal afgelopen zaterdag. Leerkrachten die zich niet hebben geregistreerd, zouden sancties krijgen en waren hiervan op de hoogte, aldus de bewindsman.

De minister zal een nazorgteam samenstellen om na te gaan hoe elke zaak zich heeft ontwikkeld. Het ministerie zal nagaan wie onterecht is verwijderd en er zal waar nodig herstel plaatsvinden. Volgens Ori is er genoeg gepraat met deze groep. 

Er zijn op meerdere momenten waarschuwingen gestuurd naar de ambtenaren; dit is het resultaat als zij zich niet hebben geregistreerd. De minister vindt het opmerkelijk dat bepaalde ambtenaren aangeven niet op de hoogte

te zijn geweest van de Landsdienarenregistratie.

Het is noodzakelijk voor het ministerie om de salariskosten te saneren. Deze drukken zwaar op de begroting van het ministerie. Deze maatregel moest worden ingezet, ook met het oog op de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De overheid moet haar kosten saneren, en een van de manieren om dit te doen is door het ambtenarenapparaat te saneren.

| suriname herald | Door: Redactie