• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OKB waakt voor onnodig uitsluiten mensen voor deelname verkiezingen

| suriname herald | Door: Redactie

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) wil ervoor waken dat mensen niet onnodig worden uitgesloten van deelname aan de verkiezingen, benadrukt Samseerali Sheikh-Alibaks, OKB-voorzitter, tegenover Suriname Herald. De kwaliteit van het kiezersregister is voor het OKB van groot belang, want uiteindelijk wordt uit het kiezersregister de kiezerslijst geproduceerd. De kiezerslijst geeft aan wie allemaal mogen stemmen op de stemdag.

De wet geeft duidelijk aan welke mensen van het kiesrecht zijn uitgesloten. “Wat dat betreft moeten wij toezien dat geen rechtmatige kiesgerechtigde wordt uitgesloten,” zegt hij. OKB ziet erop toe dat elke kiesgerechtigde in de gelegenheid is om van haar kiesrecht gebruik te maken.

Het kiesrecht behoort tot de mensenrechten, een recht dat aan elke burger die aan de criteria van een kiesgerechtigde voldoet, is gegeven om haar kiesrecht te mogen uitoefenen, merkt de OKB-voorzitter op.

Zo is het noodzakelijk dat het kiezersregister goed is bijgehouden en dat alle aanvullingen die bijvoorbeeld door de rechter zijn aanbevolen daarin zijn opgenomen. Om een zuivere kiezerslijst te hebben, moet ervoor gezorgd worden dat alle correcties die daaraan gepleegd moeten worden, inderdaad ook worden gedaan.

Sheikh-Alibaks brengt ter herinnering dat op een gegeven moment de kiezerslijsten worden afgesloten. Voor de afsluiting van de kiezerslijsten moet het kiezersregister aan de

kwaliteitsnormen voldoen. De kiezerslijsten die voortvloeien uit het kiezersregister moeten van zekere kwaliteit zijn. 

Hij benadrukt dat het kiezersregister zuiver moet zijn; daarmee bedoelt hij dat alle personen die niet voldoen aan de criteria zoals zijn vastgesteld in de Kiesregeling, uit het register gehaald moeten worden. Het gaat om mensen die een andere nationaliteit hebben verkregen. Personen die reeds overleden zijn, moeten uit het bestand. Personen die zich uit het bevolkingsregister hebben uitgeschreven, moeten ook uit het bestand, omdat ze niet voldoen aan de criteria van ingezetenschap.

Verkiezingsdatum

Sheikh-Alibaks legt uit dat wettelijk is aangegeven dat er een termijn is van vijf jaar dat een regering aanzit. Het is ook zo gesteld dat iedere verkiezing precies na vijf jaar wordt gehouden. De datum wordt zodanig bepaald dat een regering vijf jaar uitzit. In het verleden is in één geval de verkiezing eerder geweest en dat was niet op 25 mei, maar op een eerdere datum. Hij merkt op dat afwijkingen wel mogelijk zijn.

Er is een verkiezingskalender en die somt een aantal activiteiten op. Met deze verkiezingskalender wordt gewerkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. 

Meer dan zeventien werkgroepen zijn ingesteld door het ministerie van Biza die op verschillende vlakken werken. Al deze activiteiten zijn bedoeld om een goede organisatie te hebben van de verkiezingen. Een eerste moment volgens de verkiezingskalender is de terinzagelegging van de kiezerslijsten, en wel in de periode van 14 januari tot en met 12 februari 2025.

| suriname herald | Door: Redactie