• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nederland en Suriname slaan handen ineen voor teruggave geroofde museumobjecten

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft samen met Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van Nederland, en Dewi van de Weerd, ambassadeur van Culturele Samenwerking, de basis gelegd voor een versterkte culturele samenwerking tussen beide landen. Dit gebeurde tijdens een bezoek van de Nederlandse delegatie aan Suriname, waarbij verschillende culturele instellingen werden bezocht.

De focus van de gesprekken lag op de versterking van de museale sector in Suriname en de mogelijke teruggave van tijdens de koloniale periode geroofde objecten die zich nu in Nederlandse musea bevinden. De Nationale Museumcommissie Suriname en de Nederlandse Commissie koloniale collecties hebben vruchtbare

discussies gevoerd over musea, onderzoek en de restitutie van deze objecten.

Suriname werkt aan een versterking van zijn museale sector en plant, na overleg met lokale stakeholders, een gedetailleerd plan van aanpak op te stellen. Dit plan zal de ontwikkeling van museale infrastructuur, beleidsvorming en opbouw van expertise omvatten. Nederland heeft zijn ondersteuning toegezegd, zowel door het delen van kennis en expertise als door het aanbieden van onderzoeks- en studiebeurzen. Een gezamenlijk ontwikkeld trainingsprogramma zal verder bijdragen aan de capaciteitsopbouw binnen de Surinaamse museale sector.

Erkenning van het historisch onrecht dat de roof van objecten tijdens de koloniale periode met zich meebracht,

vormt een belangrijk uitgangspunt van deze samenwerking. Nederland zet zich in voor de teruggave van dergelijke objecten aan Suriname en werkt aan het vergroten van de toegankelijkheid van informatie over museale objecten met een koloniale achtergrond. 

Een eerste overzicht van deze objecten is reeds digitaal beschikbaar gesteld aan minister Ori en de Nationale Museumcommissie Suriname, als eerste stap naar verdere samenwerking en de uiteindelijke teruggave van deze belangrijke culturele goederen.

| suriname herald | Door: Redactie