• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NDP: Bezinningsvolle Sasi Sura en Muharram

| starnieuws | Door: Redactie

De commissie, onder leiding van dhr. Soewarto Moestadja, onder president Bouterse, suggereerde, na breed gehouden consultaties, in het door haar toen uitgebracht rapport, om Sasi Sura tot een nationale herdenkingsdag te maken. Sasi Sura is een religieus nieuwjaarsfeest binnen het Javanisme geloof waar naar schatting rond de 3000 Javaanse Surinamers in ons land aan deelnemen. 

Sedert 2022 is nu Sasi Sura een nationale vrije dag. Deze dag als nationale vrije dag is overigens uniek in de wereld omdat het in geen enkel land voorkomt, ook niet in Indonesië. Dit jaar valt de dag op maandag 8 juli en is het gepast

om de belijders van het Javanisme een bezinningsvolle religieuze dag toe te wensen.

Onder de regering Bouterse was de commissie Nationale Vrije Dagen Suriname ingesteld om onderzoek te doen en komen met suggesties ten aanzien van de nationale vrije dagen. De commissie heeft toen op 25 juli 2012 verslag uitgebracht. De regering Santokhi doet alles opnieuw en heeft ook hiervoor in 2022 opnieuw een commissie ingesteld die zich moet buigen over vrije dagen. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het volk onder deze regering steeds armer wordt en het land maar niet vooruit kan komen. Overigens is tot op heden

niet bekend dat de door president Santokhi benoemde commissie verslag heeft uitgebracht.

 

Wij willen evenwel ook van de gelegenheid gebruikmaken om onze moslimbroeders en zusters, van wie vele Javaanse Surinamers zijn, tevens een fijn Islamitisch nieuwjaar (Muharram) toe te wensen, welke dit jaar is, vandaag, zondag 7 juli.

 

Het is goed om u tevens te informeren wat er staat in het rapport van 2012 van de Commissie Nationale Vrije Dagen Suriname en de aanbevelingen, onder de regering Bouterse t.w.:

“Belangrijk is dat bij de voorgestelde aanpassingen de rechten van werknemers worden gewaarborgd, terwijl de nationale productie (publiek/privaat) niet in gedrang mag komen.

 

De commissie beveelt aan:1. Dat voortaan wordt gesproken van gedenkdagen in plaats van vrije dagen;

2. Het aantal nationale gedenkdagen in Suriname voor het bestaande schema van 15 nationale vrije dagen te herzien en te vervangen met een schema van 13 nationale gedenkdagen en 4 nationale herdenkingsdagen, te weten Goede Vrijdag, Ied-ul-Adha, Divali en Sasi Sura. Deze herdenkingsdagen worden niet gelijkgesteld met de zondag.

 

Uitgerekend was dat de vijftien gedenkdagen, toen tegen de koers van SRD 3.50 voor US$ 1 in totaal ongeveer SRD 650 miljoen zou kosten. Met de koers van deze regering van SRD 31 voor een US$ 1 wordt het bijna SRD 6 miljard.

 

De commissie formuleerde enkele criteria voor het toekennen van een gedenkdag of herdenkingsdag en wel zodanig dat een nationale gedenkdag zal anticiperen op:1. een speciale gebeurtenis die bij de gemeenschap nationale gevoelens oproept.2. het gegeven dat grote delen van het volk het eens zijn met die speciale dag.3. een ingrijpende gebeurtenis die zich in de samenleving heeft voorgedaan.4. een actieve deelname van een substantieel deel van de bevolking aan de herdenking van de dag.

Daarbij stond centraal de potentiële functie dat nationale vrije dagen dienen als instrument van natievorming.

 

De NDP wenst aan u allen een bezinningsvolle dag toe.Yu NATIONALE DEMOCRATISCHE PARTIJ ONE NATION, ONE DESTINY.

| starnieuws | Door: Redactie