• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nanniezwamp in Nickerie door regenval zich aan het vullen

| dagblad suriname | Door: Redactie

De Nanniezwamp in het district Nickerie is door regenval in de voorbije twee en een halve week zich weer langzaam aan het vullen, tot groot genoegen van padieboeren. Met voldoende water in het ruim 18.000 km2 groot zwamgebied kunnen boeren middels zwaartekracht hun landbouwpercelen bevloeien. De circa twee maanden durende inzaaikalender bevindt zich op dit moment op de helft en boeren hebben in tegenstelling tot de afgelopen inzaai nu volop de beschikking over irrigatiewater. 

Door de recente maandenlange droogte is de waterstand in de Nannizwamp lange tijd erg laag geweest. De landbouwpercelen in de verschillende polders konden daardoor niet middels zwaartekracht

worden bevloeid. Kwam nog bij kijken dat er problemen waren met het Wakay pompgemaal, waardoor de aanvoer van irrigatiewater zeer gebrekkig verliep.

Padieboeren moesten waterpompen inzetten om water uit de irrigatiekanalen naar hun rijstarealen op te pompen. Dit bracht voor de boeren extra kosten met zich mee vanwege het brandstof gebruik. Doordat de padieopkoopprijs ver beneden de verhoogde productiekosten ligt, lijden boeren enorme verliezen. Van de beloofde financiële compensatie van overheidswege is nog niets van terechtgekomen.

Waterpeil stijgt

De regenval in de voorbije weken wordt door rijstboeren in Nickerie verwelkomd. Ondanks de financiële problemen doen boeren er alles aan tijdig in te zaaien.

Door de regen is er voldoende water beschikbaar vanuit de Nanniezwamp. Het waterpeil registreerde donderdag 1.80 centimeter, en vrijdag lag de waterstand op 1.87 centimeter.

Indien de stijging van het waterpeil door de regen op dit tempo aanhoudt zal het niet lang meer duren totdat de ideale waterstand van tussen de 2.40 centimeter en 2.70 centimeter wordt bereikt. Bij deze watersstand zullen bijna alle rijstpolders in Nickerie middels waterkracht bevloeid kunnen worden.

De andere kant van de medaille is echter dat de drie inlaatsluizen bij de Nanniezwamp  en de 17-tal sluiswerken in de verschillende polders door jarenlange achterstallig onderhoud in slechte staat verkeren. Water vloeit ongecontroleerd uit de zwamp en bij  overvloedig regen zal het overtollig water in de polders niet adekwaat afgevoerd kunnen worden.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in het kader van een IDB-programma wel in de planning de rehabilitatie van deze waterwerken. Wanneer de herstelwerkzaamheden zullen aanvangen is echter nog niet duidelijk. Hoewel de boeren de regenval verwelkomen, duimen ze tegelijk ook, dat deze niet met al te veel grote hoeveelheden neerdalen. Anders ontstaat er een ander probleem zoals enkele jaren geleden met overstromingen.

(Foto: De Nannie inlaatsluis, een van de drie inlaatsluizen die direct in verbinding staan met de Nanniezwamp. Zoals met alle andere uitlaatsluizen in de verschillende waterschappen, verkeren de inlaatsluizen in slechte staat.)

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie