• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Mogelijke isolatie van Suriname door samenwerking met NDP

| dagblad suriname | Door: Redactie

Sergio, een expert op het gebied van internationale betrekkingen, waarschuwt voor de potentiële isolatie van Suriname indien er toekomstige samenwerking met de Nationale Democratische Partij (NDP) onder leiding van Desi Bouterse wordt overwogen.

Westerse landen, bekend om hun economische en militaire invloed, hechten sterk aan democratische waarden in hun internationale relaties.

Bouterse, nog steeds formeel voorzitter van de NDP, staat op de internationale lijst van gezochte criminelen van Interpol, voornamelijk vanwege een veroordeling voor moorden en zijn poging om gevangenschap te ontlopen.

De Verenigde Staten, als leidende wereldmacht, heeft reeds een reisverbod opgelegd aan Bouterse en zijn familieleden, wat aantoont dat zijn aanwezigheid

niet alleen internationaal ongewenst is, maar mogelijk ook negatieve gevolgen kan hebben voor Suriname zelf. Dit stilzwijgende signaal benadrukt een internationale consensus tegen de betrokkenheid van Bouterse in Suriname, zonder directe inmenging in lokale aangelegenheden.

Het voortbestaan van de NDP hangt af van haar bereidheid om afstand te nemen van Bouterse en te kiezen voor een nieuwe voorzitter. De herinneringen aan de isolatie tijdens het militaire regime onder Bouterse werpen nog steeds een schaduw over Suriname, met trage economische groei als gevolg.

Internationale sancties, bedoeld als straf voor bepaalde acties, kunnen verdere economische en politieke druk op Suriname uitoefenen, waardoor internationale investeerders

worden afgeschrikt. Hierdoor zou Suriname in de categorie van “paria”staten kunnen vallen, geïsoleerd van wereldwijde steun en ontwikkeling.

| dagblad suriname | Door: Redactie