• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Raghoebarsing: “Binnenhalen overheidsinkomsten moet omhoog, wekelijks minimaal SRD 1 miljard”

| dagblad suriname | Door: Redactie

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning onderkent dat het binnenhalen van overheidsinkomsten nog wat achter loopt en dat deze de komende tijden opgevoerd moeten worden. Op de staatsbegroting voor dit dienstjaar zijn de uitgaven op SRD 54 miljard begroot. Dat betekent dat wekelijks iets meer dan SRD 1 miljard aan inkomsten binnengehaald moet worden, om zodoende de begrotingsdoelstellingen te realiseren.

Op de persconferentie afgelopen woensdag na de regeringsraadvergadering deed minister Raghoebarsing uit de doeken dat het binnenhalen van de niet-belastingmiddelen, onder meer de invoerrechten op Nieuwe Haven, opgevoerd moet worden. Niet alles wat de overheid binnen moet krijgen, wordt binnengehaald.

Dat maakt dat soms de beschikbaarheid van financiële middelen wat mank loopt, en dat daardoor niet alle gestelde “targets” gehaald worden, aldus de Financiën-minister. 

De inspanningen om de middelen binnen te halen zullen in de komende periode opgevoerd worden. Met de leiding van de Douane worden besprekingen gevoerd over te nemen acties en maatregelen om deze doelen te realiseren. Deze liggen onder meer op het vlak van verhoging van de efficiëntie, meer automatisering en het tegengaan van corruptie. 

Over het binnenhalen van belastingmiddelen onder meer uit btw is minister Raghoebarsing redelijk tevreden. Hoewel er ruimte bestaat voor verbeteringen is hij er optimistisch

over dat de geschatte btw-inkomsten voor dit jaar van SRD 5,5 gehaald zullen worden.

Primaire saldo niet gehaald

Een heel belangrijke “target” welke niet is gehaald vanwege het achterlopen van de overheidsinkomsten, is het primaire saldo. Hier heeft het Internationaal Monetair Fonds, IMF. donderdag opnieuw melding van gemaakt in een perscommuniqué naar aanleiding van de goedkeuring door het IMF-bestuur van de zesde evaluatie van het economisch herstelprogramma. De primaire saldo doelstelling is een van de prestatieindicatoren van de zesde programma evaluatie door het IMF.

Het IMF-bestuur is meegegaan met het verzoek van de Surinaamse regering om ontheffing van deze belangrijke prestatieindicator, omdat er reeds correctieve maatregelen en acties zijn ingezet. Bij de volgende programma evaluatie in september zal opnieuw beoordeeld worden of de primaire saldo doelstelling dan gehaald zal zijn.

Het primaire saldo is het verschil tussen overheidsuitgaven en -inkomsten, zonder de uitgaven aan rentebetalingen. Het is een hypothese die een situatie weergeeft waarbij de overheid geen schulden zou hebben. Het geeft feitelijk aan hoe gezond de verhoudingen zijn tussen inkomsten en uitgaven van de overheid.

| dagblad suriname | Door: Redactie