• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘INGEPIKT’ TERREIN STALWEIDE TERUG IN HANDEN LVV

| united news | Door: Redactie

Fotocompilatie: Minister Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en op de achtergrond de stalweide van Nickerie.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het terrein, bestemd voor veeteeltdoeleinden in Nickerie, onterecht in handen is gekomen van een particulier bedrijf. Het gaat om Blok 3 van de Stalweide, dat 200 hectare groot is.

Dit vonnis komt nadat het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een rechtszaak had aangespannen tegen de gronduitgifte door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB).

Er zullen nu voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat dergelijke fouten opnieuw worden gemaakt. Dit zal zowel binnen de overheid als bij de organisatie

van veehouders gebeuren.

De gronduitgifte door GBB zorgde enige tijd voor spanningen tussen GBB en LVV, waarbij harde woorden vielen. LVV beschuldigde GBB ervan haar grond te hebben ingenomen om deze snel toe te wijzen aan de ondernemer.

GBB erkende dat er een fout was gemaakt, maar schoof de schuld terug naar LVV, die niet genoeg zou hebben gedaan om de juridische positie van het terrein veilig te stellen.

Hoewel LVV beheers handelingen uitvoert op de Stalweide, was de grond formeel nog steeds vrij domein dat door iedereen kan worden aangevraagd, aldus GBB.

De ondernemer heeft gehoor gegeven aan het besluit van de rechter

door het gebied te verlaten. Echter, de sombere stemming blijft vanwege de aanzienlijke verliezen die zijn geleden. Veel vee is gestorven als gevolg van vergiftiging, vernietiging van grasland en demping van waterputten. De veehouders beschuldigen de ondernemer ervan dit opzettelijk te hebben gedaan om hen te verdrijven. Volgens hen heeft de ondernemer vlak voor zijn vertrek nog meer vernielingen aangericht.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: UITGIFTE GROND IN NICKERIE HOT ISSUE TIJDENS REGERINGSVERGADERING

 

 

| united news | Door: Redactie