• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Groningse burgemeester biedt excuses aan voor slavernijverleden

| dagblad suriname | Door: Redactie

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen heeft donderdagavond excuses gemaakt voor de rol die het toenmalige gemeentebestuur had in het slavernijverleden. Dat gebeurde aan en in het bijzijn van de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Groningen is daarmee een voorloper in het noorden van Nederland. 

Aanleiding van de excuses is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar het slavernijverleden van de gemeente. Daaruit bleek dat de voorgangers van de huidige burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden duidelijk hebben geprofiteerd van de slavernij en slavenhandel. Dit geldt zowel voor de periode van de West-Indische Compagnie (WIC) als de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

“De conclusies

zijn even helder als beschamend. De bestuurders hebben zichzelf willens en wetens verrijkt ten kosten van de waardigheid van de tot slaaf gemaakten”, aldus Schuiling in zijn toespraak tijdens de bijeenkomst. “Ze maakten het niet alleen mogelijk, maar hielden het ook in stand. Onverteerbaar!”

Groningse schepen verscheepten zo’n 30.000 tot slaaf gemaakten

Van 1594 tot 1863 hebben Groningse schepen zo’n dertigduizend tot slaaf gemaakten uit Afrika verscheept naar plantages. “De bestuurders hebben drie eeuwen lang slavenhandel gedreven om er zelf beter van te worden”, sprak Schuiling toe. “Ze verwierven rijkdom, prestige en macht door geld te beleggen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie.”

Het toenmalige gemeentebestuur had een eigen vertegenwoordiger in de VOC in Zeeland en daarnaast had Groningen een eigen kantoor van de West-Indische Compagnie.

“Excuses alleen zijn niet genoeg”

Volgens de Groningse burgemeester zijn de excuses niet genoeg: “Excuses krijgen alleen betekenis als we er iets mee doen in het heden.” Hij verwijst naar een plan tegen racisme en het oprichten van twee slavernijmonumenten, een voor slachtoffers van de slavenhandel tussen Afrika en de Amerika’s en een voor slachtoffers van de Aziatische slavenhandel in toenmalig Nederlands-Indië, nu Indonesië.

Klik op deze link om de tekst van de toespraak van de burgemeester te lezen.

| dagblad suriname | Door: Redactie