• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Fruitproject DAOB moet inkomsten genereren voor dorpen binnenland

| cds | Door: Redactie

Het Fruitproject van het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft als doel inkomsten te genereren voor rurale gebieden in het binnenland van Suriname. Dit wordt bereikt door agrarische ontwikkeling en productie te bevorderen. Het directoraat voert voorafgaande gesprekken met het traditioneel gezag van alle dorpen om het aspect van ‘Free Prior and Inform Consent’ (FPIC) te waarborgen.

Cyrano Asoiti, de onderdirecteur landbouw, benadrukt het grote aantal vruchtbomen in de dorpen van het binnenland van Suriname dat vaak onbenut blijft. Het fruitproject richt zich op het benutten van deze bestaande fruitbomen om zo

inkomsten te genereren voor dorpen, waardoor duurzame ontwikkelingsprojecten mogelijk worden. Daarnaast beoogt het directoraat bewustwording te creëren over de waarde van fruitsoorten in het binnenland, om zo de gemeenschap aan te moedigen hun eigen fruitteelt en verwerkingsunits op te zetten.

Het project begint met de vrucht manja, waarvan uit onderzoek van het directoraat is gebleken dat er gemiddeld 5 manjabomen in elk dorp staan. Volgens onderdirecteur Asoiti kan hiermee aanzienlijke inkomsten worden gegenereerd voor de dorpen zonder veel extra inspanning, gezien de aanwezigheid van deze bomen in ongeveer 300 dorpen in het binnenland van Suriname.

Het directoraat mikt op een succesvolle manja-verkoop

in het tweede kwartaal van dit jaar, waarbij reeds gesprekken zijn gevoerd met potentiële afnemers.

| cds | Door: Redactie