• vrijdag 19 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FAO schenkt 30 tablets aan LVV voor agrarische telling

| sun.sr | Door: Redactie

Betrouwbare statistische informatie is een essentieel onderdeel van de planning, monitoring en evaluatie van het agrarisch beleid. Beleidsmakers hebben statistische informatie nodig om middelen efficiënt te kunnen gebruiken en de best geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen nadat ze met verschillende beleidsalternatieven zijn geconfronteerd.

In dit kader zijn door de FAO 30 tablets overhandigd aan het ministerie van LVV ten behoeve van de 6e Agrarische Telling. De tablets werden overhandigd door FAO-vertegenwoordiger Gillian Smith aan LVV-minister Parmanand Sewdien.

De agrarische telling is het belangrijkste middel om structurele gegevens in de landbouw te verzamelen. De Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

richtlijnen bevelen aan dat er minstens eens in de tien jaar een agrarische telling moet worden gehouden.

De meest recente agrarische telling in Suriname vond plaats in 2008. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) erkent de behoefte aan actuele informatie over de structuur van de agrarische sector en heeft daarom een beroep op de FAO gedaan voor technische ondersteuning van de voorbereiding en uitvoering van haar volgende agrarische telling. 

De telling zal de actualisering van de statistische boeren registratie ondersteunen en zal een steekproefkader genereren voor enquêtes over de gewas- en veeteeltproductie.

De agrarische telling zal worden uitgevoerd in overeenstemming met

de FAO-richtlijnen van het World Program for the Census of Agriculture 2020 (WCA 2020). Middels een overeenkomst dat is opgenomen in de FAO Technical Cooperation Program – TCP/ SUR/1309D, zal de FAO technische bijstand verlenen aan het ministerie tijdens alle drie fasen van de uitvoering van de telling namelijk planning, verzameling van veldgegevens en analyse en verspreiding.

| sun.sr | Door: Redactie