• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DATA OVER DOODSOORZAKEN IN SURINAME ACHTERHAALD

| united news | Door: Redactie

Fotocompilatie: Oud-directeur van Volksgezondheid Marthelise Eersel en voormalig parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Er is een dringende behoefte aan actuele gegevens over doodsoorzaken in Suriname. De laatste gedocumenteerde en geanalyseerde doodsoorzaken dateren van 2012-2013.

Sindsdien lijkt er een stilte te zijn gevallen in de publicatie van deze cruciale informatie, wat zorgwekkend is voor de volksgezondheid en beleidsvorming.

Er is hieraan aandacht besteed tijdens een discussieavond van de Suriname Public Health Association. Volgens gewezen parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, van huis uit ook arts, is het zorgwekkend dat er gewerkt moet worden met gegevens die meer dan tien jaar oud zijn. Collega-arts en gewezen directeur van Volksgezondheid, Marthelise

Eersel, deelt deze bezorgdheid. Zij vindt dat voor een effectieve monitoring en evaluatie er met cijfers gewerkt moet worden die niet meer dan twee jaar achter lopen.

Het is naar voren gebracht dat de gegevens van 2012-2015 wel zijn ingevoerd, maar dat de analyse nog moest plaatsvinden. Dit gebrek aan publicatie zorgt ervoor dat gezondheidsprofessionals en beleidsmakers zonder de nodige actuele informatie moeten werken.

Er zijn plannen om dit probleem aan te pakken door de digitalisatie van het systeem. “Door de digitalisatie willen we zo snel mogelijk live data verkrijgen,” zegt Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Dit betekent

dat de informatie direct beschikbaar zal zijn.

Tijdens de discussie is duidelijk naar voren gekomen dat de overheid en betrokken instanties prioriteit moeten geven aan het inhalen van de achterstand en het verbeteren van het proces voor het verzamelen en analyseren van doodsoorzaakgegevens. Alleen dan kan er sprake zijn van effectief en evidence-based gezondheidsbeleid dat bijdraagt aan de beheersing van de gezondheidszorg in Suriname.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie