• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CONCEPTWET BELASTINGAUTORITEIT HEEFT FUNDAMENTELE AANPASSINGEN NODIG

| dagblad de west | Door: Redactie

Joyce de Vlugt, voorzitter van de Douanebond, heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) verklaard, dat er een werkgroep zal worden geïnstalleerd voor het amenderen van de concepwet Belastingautoriteit Suriname.  Volgens De Vlugt is de wet voorlopig aangehouden, omdat er met deskundigen binnen de werkgroep  wordt gewerkt om de commissies te overtuigen, dat de wet niet goed uitgewerkt is.

Intussen zijn er gesprekken gevoerd met minister Albert Ramdin van  Buitenlandse Zaken (BuZa) en  DNA commissie van rapporteurs.  Ramdin vertelde, dat er voor de wet toch fundamentele aanpassingen zullen worden gepleegd.


Jurist Serena Essed, heeft ondertussen in gesprek met een lokaal medium

verklaard,  dat dergelijke bonden betrokken zijn voor wat betreft deze kwestie en daardoor de minister die werkgroep zal installeren  om zich te buigen over de wet. ‘’De mening door de minister gehuldigd, wordt als heel positief ervaren’’, aldus Essed. Het doel van de werkgroep is tweeledig, zij zal namelijk de conceptwet beoordelen, maar ook aanbevelingen doen inzake de wet.

Volgens Essed zullen er zoveel mogelijk oplossingsmogelijkheden worden bedacht en zullen alle belanghebbenden zich inspannen om zo goed mogelijk aan te geven, wat de beoordelingen zijn van de wet, zodat de werkgroep uiteindelijk kan komen tot een eindresultaat dat aanvaardbaar is.

“ Een

heet hangijzer is  dat het personeel zijn positie als landsdienaar zou verliezen, vervolgens gewone werknemers zouden worden en een CAO wordt opgesteld. Maar wat de inhoud, de arbeidsvoorwaarden en wat er zou gebeuren met de opgebouwde rechten van de CAO werd nergens genoemd in de conceptwet, dat bezorgde de landsdienaren een onzekere positie”, aldus Essed.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie