• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ALI: ‘GROEI VAN GUYANA VEREIST DAT BANKEN ACTIEF BIJDRAGEN AAN ONTWIKKELING’

| | Door: Redactie

Het economische landschap van Guyana ondergaat een snelle verandering, aangewakkerd door groeiende sectoren buiten de opkomende olie- en gasindustrie. President dr. Mohamed Irfaan Ali benadrukte de noodzaak van een transformatieve aanpak in het bankwezen om gelijke tred te houden met de groeiende omvang van de activiteiten van het land.

Tijdens de openingsceremonie van de Local Content Summit 2024 in het Pegasus Hotel op 16 april, wees Ali op de diversiteit aan groeimogelijkheden, waaronder financiële diensten, verzekeringen, infrastructuur, landbouw, toerisme, transport, logistiek, farmaceutische producten, gezondheidszorg en andere diensten.

Ali benadrukte het belang van dergelijke topconferenties en seminars, omdat ze netwerken bevorderen die kapitaal

samenbrengen, menselijke hulpbronnen integreren en bedrijven schalen om kansen te benutten.

Hij pleitte voor een ingrijpende hervorming van de banksector, waarbij hij kritiek uitte op het traditionele bankmodel vanwege zijn overdreven voorzichtige benadering en gebrek aan investeringen in potentieel lucratieve kansen.

Ali streeft naar een model waarin banken actief betrokken zijn bij het laten groeien van de welvaart door middel van structurele mechanismen en het gebruik van analytische instrumenten om kansen te identificeren en te modelleren.

Deze verandering vertegenwoordigt een verschuiving van een reactieve naar een proactieve houding in het bankwezen, waarbij banken niet alleen financiering verstrekken, maar actief bijdragen aan de ontwikkeling

en expansie van de economie.

Ali benadrukte de noodzaak voor banken om over te stappen van ‘archaïsche’ methoden naar centrale spelers bij het inzetten van kapitaal voor nieuwe kansen, wat essentieel is voor het benutten van bestaande liquiditeit in winstgevende ondernemingen.

De opmerkingen van Ali onderstrepen het langdurige probleem van toegang tot financiering voor Guyanese bedrijven, waarbij organisaties uit de particuliere sector blijven pleiten voor creatieve financieringsmechanismen om groei te bevorderen.

| | Door: Redactie