• zondag 23 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Advocaat Essed: “Imago procureur-generaal wordt ernstig geschaad”

| waterkant | Door: Redactie

Advocaat Hugo Essed is er voorstander van dat de positie van procureur-generaal (pg) van Suriname als de persoon die het land in rechte vertegenwoordigd, wordt weggehaald bij de pg en geplaatst wordt bij de president die het c.q. verder mag delegeren aan de minister van Justitie en Politie.

In het programma Welingelichte Kringen voerde Essed aan dat de pg de Republiek Suriname in rechte vertegenwoordigd, terwijl de president van Suriname met daaraan gekoppeld ministers met zijn volmacht het land buiten rechte vertegenwoordigen.

‘In rechte, dus in de rechtszaal. Alle rechtszaken in en buiten Suriname die worden ingesteld en bedoeld zijn tegen de

Staat, worden ingediend en ingesteld tegen de procureur-generaal die de Staat in rechte vertegenwoordigd.

Dat heeft tot gevolg dat de procureur-generaal zich dagelijks moet verdedigen bij OAS of de kantonrechter voor handelingen die niet door de procureur-generaal gepleegd zijn, maar voor handelingen die gepleegd zijn door de president, vicepresident, minister of een andere bestuurder die ‘verkeerd gedrag heeft getoond’. En wie komt in de beklaagdenbank? De procureur-generaal. Dat is wat mij betreft ongezond”, zei Essed.

Deze ontwikkeling zorgt volgens hem ervoor dat het imago van de procureur-generaal ernstig geschaad wordt.

“Meer nog, wanneer die honderden rechtszaken komen dan gaat de pg niet zelf

naar de rechter, maar de pg neemt een advocaat. En die advocaten nemen het niet altijd even nauw, waardoor er ondenkbare dwangsommen rusten op de Staat.

Mijn voorstel zou daarom zijn om de vertegenwoordiging van de Staat in rechte weg te halen bij de pg en te plaatsen bij de president die het c.q. mag delegeren aan de minister van Justitie en Politie”, aldus Essed.

 

| waterkant | Door: Redactie