• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

20 juni 2024 179 jaar Boerenkolonisatie

| dagblad suriname | Door: Redactie

20 juni 2024 wordt 179 jaar Boerenkolonisatie in Suriname herdacht. Nog voordat Chinezen, hindoestanen en Javanen naar Suriname kwamen, arriveerden op 20 juni 1845 met vier zeilschepen 384 arme kolonisten uit Nederland om landbouw te bedrijven in Suriname.

Het herdenkingsmonument van de afstammelingen van Nederlandse boeren staat in Groningen, district Saramacca. De tekst op de plaquette luidt: “Ter herdenking aan de komst, het lijden en de volharding van de Nederlandse boeren in Suriname.”

Het monument: het stenen blok staat voor de vastberadenheid van de boeroes, de golfplaat voor de ups en downs die ze ondervonden hebben, en de zonnestralen voor de

zon die voor de boeroes is gaan schijnen.

| dagblad suriname | Door: Redactie