• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zorgplicht van de CBvS voor het volk van Suriname

| starnieuws | Door: Redactie

Onlangs verscheen de publicatie in Guyana waar de kernvraag tot uiting kwam omtrent zorgplicht versus schuldafwikkeling. Met belangstelling heb ik deze tot mij genomen om te benadrukken dat beleidskeuzes van de regering altijd een ingewikkeld dilemma oplevert. Immers het is internationaal wel duidelijk dat beleid en beleidskeuzes van de uitvoerende macht en haar instituten, behoort tot de taken van de
uitvoerende macht en haar instituten. De taken zoals vastgelegd in de Comptabiliteitswet en beschreven in staatsbesluiten zijn zuiver en geven weer bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Beleidskeuzes door de regering om hun zorgplicht na te komen naar de bevolking toe is derhalve de taak van de regering. Geen discussie mogelijk. In Suriname is deze zorgplicht vastgelegd in de grondwet artikel 6.

Met het afgelopen bezoek en de speech van de President van de DE NEDERLANDSCHE BANK, werd mij duidelijk dat ook centrale banken internationaal en nationaal een zorgplicht hebben. Professor dr. K. Knot citerende: “De vraag: wat moeten en kunnen

centrale banken doen om duurzame economische groei te bevorderen?” Ten eerste het ‘vermogen’ om toezicht te houden. Ten tweede moeten toezichthouders naast het ‘vermogen’ ook de ‘wil’ hebben om te handelen. Mandaten zoals het monetair beleid, het toezicht op het betalingsverkeer en, meer in het algemeen, het behoud van de financiële stabiliteit. Deze rollen, deze verantwoordelijkheden vragen om een centrale bank die middenin de samenleving staat.”

En toen werd ik overdonderd, Klaas Knot benoemde de overtreffende trap van financiële stabiliteit: duurzame groei en welvaart. De DNB richt haar beleid voor de lange in plaats van de korte termijn, voor welvaart én welzijn, voor economische ontwikkeling én leefbaarheid. Zonder duurzaam lage inflatie mist de economie een anker! Dan raken niet alleen de prijzen op drift, maar ook de bestaanszekerheid van mensen. Vooral voor toch al kwetsbare groepen: zij kunnen zich moeilijk indekken tegen steeds hogere prijzen.

En ik voelde mij trots omdat Suriname deze zorgplicht al sinds 6 augustus 1981 in de Bankwet heeft staan. De rol van de Centrale Bank bij het bevorderen van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling van Suriname (artikel 9F). De overtreffende trap van financiële stabiliteit is duurzame groei en welvaart.

Taak van de bank

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) opereert in een sociaal- economisch milieu waarin groei en rechtvaardige verdeling de meest op de voorgrond tredende doelstellingen zijn. Het beleid van de Bank zal aan deze nationale doelstellingen moeten worden aangepast, zonder daarbij een zo harmonisch mogelijke realisatie van de overige - niet minder belangrijke - algemeen aanvaarde doelstellingen van sociaal - economisch beleid uit het oog te verliezen, met name: de handhaving van een stabiel prijspeil, het scheppen van voldoende werkgelegenheid en het handhaven van evenwicht op de betalingsbalans.

De Centrale Bank moet meer dan voorheen actief medewerken aan het opbouwen van een zodanige financiële infrastructuur, dat de sociaal-economische ontwikkeling zoveel mogelijk uit eigen besparingen kan worden gefinancierd. Deze taak hangt nauw samen met de andere taken van de Bank en is bovendien een uitvloeisel van het beginsel der "self-reliance", waarvoor diverse regeringen zich nadrukkelijk hebben uitgesproken.

En uit persoonlijke ervaring als Voorzitter van het NATIONAL RISK ASSESMENT TEAM, kan ik aangeven dat de Centrale Bank hier een geweldige prestatie heeft neergezet. Dit is ook bevestigd in vele rapportages van internationale organisaties. De betrokkenheid van het personeel van de Bank bij het neerzetten van fundamentele veranderingen voor het realiseren van prijsstabiliteit (inflatie 4,2%), midden in de samenleving op de jaarbeurs 2019, en de samenwerking met de US FED.

Beleid en beleidskeuzes voor het garanderen van de zorgplicht en stabiliteit waar zekerheden zijn verkocht om de overheid te garanderen van hun grondwettelijke taak. Niets mis mee. Ik stel dat zelfs de letter en geest van de anti corruptie wet nooit bedoeld is geweest waar de staat wordt bevoordeeld om haar grondwettelijke taak uit te voeren. Immers de uitvoerende macht mag in haar beleid volgens de Bankwet handelen.

Merkwaardig dat nu onlangs in 2022 en 2023 net deze taak van de CBvS bij de aangepaste Bankwet is verwijderd. De President had in het parlement de nadruk gelegd dat de oneigenlijke taken uit de Bankwet verwijderd worden. Bij deze aanpassing is artikel 9F “Het bevorderen van een sociaal economische ontwikkeling voor Suriname”. Geen duurzame groei voor het welzijn van alle Surinamers, geen groei en rechtvaardige verdeling van onze natuurlijke hulpbronnen en geen actieve rol van de Centrale Bank zoals internationaal gebruikelijk is.

Dit is een setback zonder weerga en Suriname is teruggevallen op de pre historie. Jammer!!Mw. Jennifer van Dijk-SilosPassie voor Suriname

| starnieuws | Door: Redactie