• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wereld Bodemdag 2023: Bodem en water, een bron van leven

| cds | Door: Redactie

Het voortbestaan ​​van onze planeet hangt af van de waardevolle link tussen bodem en water. Ruim 95 procent van ons voedsel is afkomstig van deze twee fundamentele hulpbronnen. Bodemwater, essentieel voor de opname van voedingsstoffen door planten, bindt onze ecosystemen. Deze symbiotische relatie vormt de basis van onze landbouwsystemen.

Door de klimaatverandering en menselijke activiteit wordt onze bodem echter aangetast, waardoor onze watervoorraden buitensporig onder druk komen te staan. Erosie verstoort het natuurlijke evenwicht, waardoor de waterinfiltratie en de beschikbaarheid voor alle vormen van leven afnemen. Duurzame bodembeheerpraktijken, zoals minimale grondbewerking, vruchtwisseling, toevoeging van organische stof en bodembedekking, verbeteren de

bodemgezondheid, verminderen erosie en vervuiling, en verbeteren de waterinfiltratie en -opslag. Deze praktijken behouden ook de biodiversiteit van de bodem, verbeteren de vruchtbaarheid en dragen bij aan de opslag van koolstof, waardoor ze een cruciale rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Het bodemwater in Suriname is een belangrijk onderdeel van de watervoorziening in het land. Suriname heeft een gevarieerd klimaat en landschap, variërend van tropische regenwouden tot kustgebieden. Enkele belangrijke aspecten met betrekking tot het bodemwater is dat Suriname een overvloedige watervoorraad heeft dankzij de vele rivieren en meren, de bodemgesteldheid heeft invloed op hoe goed water wordt vastgehouden

en gefilterd. In gebieden met meer poreuze bodems kan het water gemakkelijker in de grond doordringen en het grondwater aanvullen, landbouwpraktijken en menselijke activiteiten kunnen van invloed zijn op het bodemwater.

Overmatig gebruik van waterbronnen, irrigatiepraktijken en mogelijk vervuilende stoffen kunnen de kwaliteit en beschikbaarheid van het bodemwater beïnvloeden. In de kustgebieden van Suriname kan zoutwaterintrusie een probleem zijn. Dit is wanneer zout water van de zee de zoetwaterbronnen binnendringt, waardoor het water ongeschikt wordt voor menselijk gebruik en landbouw. Daarom is het essentieel dat effectief waterbeheer moet zorgen dat het bodemwater duurzaam wordt gebruikt. Dit omvat het monitoren van waterkwaliteit, en gefilterd. In gebieden met meer poreuze bodems kan het water gemakkelijker in de grond doordringen en het grondwater aanvullen, landbouwpraktijken en menselijke activiteiten kunnen van invloed zijn op het bodemwater.

Overmatig gebruik van waterbronnen, irrigatiepraktijken en mogelijk vervuilende stoffen kunnen de kwaliteit en beschikbaarheid van het bodemwater beïnvloeden. In de kustgebieden van Suriname kan zoutwaterintrusie een probleem zijn. Dit is wanneer zout water van de zee de zoetwaterbronnen binnendringt, waardoor het water ongeschikt wordt voor menselijk gebruik en landbouw. Daarom is het essentieel dat effectief waterbeheer moet zorgen dat het bodemwater duurzaam wordt gebruikt. Dit omvat het monitoren van waterkwaliteit,beheren van watervoorraden en het nemen van maatregelen om overmatige winning en vervuiling te voorkomen.

De Wereldbodemdag 2023 (WSD) is bedoeld om het bewustzijn te vergroten over het belang en de relatie tussen bodem en water bij het bereiken van duurzame en veerkrachtige agrifoodsystemen. WSD is een uniek mondiaal platform dat niet alleen de bodem viert, maar ook burgers over de hele wereld in staat stelt en betrekt om de bodemgezondheid te verbeteren.

beheren van watervoorraden en het nemen van maatregelen om overmatige winning en vervuiling te voorkomen.

De Wereldbodemdag 2023 (WSD) is bedoeld om het bewustzijn te vergroten over het belang en de relatie tussen bodem en water bij het bereiken van duurzame en veerkrachtige agrifoodsystemen. WSD is een uniek mondiaal platform dat niet alleen de bodem viert, maar ook burgers over de hele wereld in staat stelt en betrekt om de bodemgezondheid te verbeteren.

| cds | Door: Redactie