• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

WATERCONFERENTIE EN DUURZAME ECONOMISCHE ONTWIKKELING RICANAU MOFO

| united news | Door: Redactie

Op donderdag 11 april aanstaande zullen zes studenten van de TU Delft in samenwerking met STEORR, de Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau Mofo, en het ministerie van Openbare Werken, een conferentie organiseren in Paramaribo over de aanpak van de wateroverlast in het dorp Ricanau Mofo.

De gekozen aanpak kan een voorbeeld zijn hoe dat in andere gebieden te doen die met dezelfde problemen kampen. En voor Ricanau Mofo heeft een succesvolle aanpak naast een betere woonomgeving, bovendien economische voordelen. De lokale boeren kunnen dan landbouwbedrijven zonder het risico van schade door wateroverlast en kunnen daarmee het gebied tot duurzame economische ontwikkeling brengen.

Afgelopen

zaterdag 6 april hebben STEORR en de studenten van de TU Delft reeds een waterconferentie in Ricanau Mofo georganiseerd, waarbij ook de minister van Openbare Werken, de heer Nurmohamed, aanwezig was.

De minister kwam een uur voor de aanvang van de conferentie in het dorp aan en is rondgeleid door de studenten om onder andere de beschoeiing om landerosie op te vangen, te bezichtigen. De vorige groep TU Delft studenten heeft ook hieraan gewerkt en de huidige groep heeft de werkzaamheden voortgezet. De districtscommissaris van Marowijne, mevrouw Dominie, heeft zich laten vertegenwoordigen door een aantal functionarissen van haar commissariaat.

De beschoeiing is een

voorlopige voorziening, een damwand voor waterkering zodat het dorp niet onder water loopt, is een betere oplossing. De damwand is tegelijk een bescherming tegen de afkalving van de oever. De studenten hebben ook bestudeerd welke maatregelen getroffen kunnen worden tegen de afkalving van de bodemoppervlakte van het dorp, veroorzaakt door hevige regens. Als oplossing hebben ze gekozen voor het aanbrengen van meer dakgoten en afvoersystemen voor het water, en het planten van bomen en gras. Op sommige plekken moet het dorp worden opgehoogd en gestabiliseerd.

Naast de conferentie was er ook een studiegroep van docenten en studenten van de AMTO (Avond Middelbare Technische School) en het PTC (Polytechnic College) uit Paramaribo aanwezig, om opmetingen te doen voor een te realiseren Agri Living Lab, een onderzoeks- en trainingscentrum voor landbouw voor de lokale boeren. De studiegroep heeft ook metingen verricht om te weten hoe hoog men in het dorp moet bouwen, om geen last te hebben van de jaarlijkse wateroverlast. Voor de metingen hebben ze GPS en drones gebruikt, een leerrijke ervaring voor de studenten van de AMTO.

PTC en AMTO zijn bereid om verder te helpen met het maken van de ontwerpen voor het Agro Living Lab en de damwand. Voordat realisatie van de damwand plaats kan vinden, moet eerst berekend worden hoe diep de damwand in de grond moet, zodat het niet bezwijkt onder golven van het water en de opgevulde aarde tegen landerosie. Die noodzakelijke metingen moeten nog worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf.

Als de wateroverlast in het dorp succesvol is aangepakt, kan in het gebied moderne landbouw in onder andere tropische kassen plaatsvinden. Het gebied Ricanau Mofo zou dan een voorbeeld kunnen zijn hoe lokale economieën in Suriname van de grond te krijgen.

In het dorp zitten ook publieke gebouwen die aan renovatie toe zijn en daarvan zijn foto’s gemaakt die aan de overheid zullen worden voorgelegd. Alle partijen waren positief over de conferentie in Ricanau Mofo en met de eindconferentie in Paramaribo, zorgen de organisatoren ervoor dat de geleerde lessen ook beschikbaar komen voor een breder publiek.

PERSBERICHT|STEORR

 

 

| united news | Door: Redactie