• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verzoekschrift bij Constitutioneel Hof voor schrappen Amnestie en Abolitie uit Grondwet

| ABCSuriname | Door: Redactie

Vandaag heeft advocaat Shanti Sheombar een verzoekschrift ingediend bij het Constitutioneel Hof, over de wetsbepalingen die Amnestie en Abolitie regelen. De advocaat vindt dat die wetten definief geschrapt zouden moeten worden uit de Surinaamse Grondwet.

Er is volgens haar geen reden om die meer te houden. Eerder zijn de Amnestiewet van 1989 en de Gewijzigde Amnestiewet van 2012, reeds onverbindend verklaard door het Chof.

Amnestie is drie keer verleend in de Surinaamse geschiedenis. De eerste keer aan de groep van 16 die de staatsgreep pleegden, daarna voor de strafbare feiten gepleegd tijdens de binnenlandse oorlog en voor het laatst aan de –

toen nog verdachten – voor de 8-decembermoorden.

Binnen een week zal de advocaat vernemen of haar verzoek ontvankelijk verklaard is. Het Constitutioneel Hof heeft met de indiening vandaag, nu vier verzoeken waar het zich over moet buigen. Op 20 februari 2024 zijn drie andere verzoeken ingediend, te weten:

| ABCSuriname | Door: Redactie