• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Venezuela’s referendum over Essequibo-gebied leidt tot spanningen

| dagblad suriname | Door: Redactie

In een recente ontwikkeling die de internationale zorgen deden oplaaien, had de Venezolaanse regering plannen aangekondigd om op zondag 3 december een referendum te houden. Het doel hiervan was om de Venezolaanse bevolking te raadplegen over de mogelijke annexatie van het omstreden Essequibo-gebied, een gebied waarvan Guyana stelt dat het haar toekomt op basis van een arbitrage-uitspraak uit 1899.

In een poging om dit referendum een halt toe te roepen, riep Guyana de hulp in van het Internationaal Gerechtshof (ICJ), dat Venezuela vervolgens beval geen acties te ondernemen die de bestaande situatie zouden kunnen verstoren. Desondanks liet Venezuela weten niet gebonden

te zijn aan de uitspraak van het Hof, een beslissing die het land tot controverse heeft gestort en een verhoogde spanning in de regio heeft veroorzaakt.

In reactie op de toenemende militaire dreiging heeft buurland Brazilië haar grenstroepen versterkt om eventuele Venezolaanse bewegingen richting Guyana tegen te gaan. De versterking benadrukt de ernst van de zaak en de bereidheid van regionale machten om in te grijpen ter voorkoming van een escalatie van het conflict.

Ondertussen heeft Guyana zijn diplomatieke inspanningen opgevoerd om internationale steun te krijgen. Het land heeft zich gewend tot organisaties zoals Caricom, de landen van de Commonwealth en de

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Guyana zoekt ook militaire steun en hoopt op bijstand van bondgenoten zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

In recente gesprekken met koning Charles III en hooggeplaatste Britse officials, heeft president Irfaan Ali van Guyana de herbevestiging gekregen van het Verenigd Koninkrijk voor ondersteuning in het territoriale geschil. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Guyana, Nicole Theriot, heeft eveneens de voortdurende steun van de VS bevestigd, vooral in het aanzicht van bedreigingen voor het Guyanese grondgebied en de nationale soevereiniteit.

In een gunstig toeval ontving Guyana van de Verenigde Staten een donatie van een mobiel veldhospitaal ter Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Guyana zoekt ook militaire steun en hoopt op bijstand van bondgenoten zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

In recente gesprekken met koning Charles III en hooggeplaatste Britse officials, heeft president Irfaan Ali van Guyana de herbevestiging gekregen van het Verenigd Koninkrijk voor ondersteuning in het territoriale geschil. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Guyana, Nicole Theriot, heeft eveneens de voortdurende steun van de VS bevestigd, vooral in het aanzicht van bedreigingen voor het Guyanese grondgebied en de nationale soevereiniteit.

In een gunstig toeval ontving Guyana van de Verenigde Staten een donatie van een mobiel veldhospitaal terwaarde van 1.1 miljoen dollar, bedoeld voor de versterking van de nationale rampenbestrijdingsmechanismen.

Deze opeenvolging van gebeurtenissen legt de nadruk op de groeiende geopolitieke spanningen in Zuid-Amerika en de noodzaak voor diplomatieke bemiddeling om een potentiële crisis tussen Venezuela en Guyana te vermijden.

waarde van 1.1 miljoen dollar, bedoeld voor de versterking van de nationale rampenbestrijdingsmechanismen.

Deze opeenvolging van gebeurtenissen legt de nadruk op de groeiende geopolitieke spanningen in Zuid-Amerika en de noodzaak voor diplomatieke bemiddeling om een potentiële crisis tussen Venezuela en Guyana te vermijden.

| dagblad suriname | Door: Redactie