• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VEILIGHEIDSRAAD VN BESPREEKT DISPUUT VENEZUELA-GUYANA | ENGELAND NEEMT ALVAST STANDPUNT IN

| united news | Door: Redactie

Foto: VN-Veiligheidsraad.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft het laatste besluit van de Venezolaanse regering om de Essequibo-regio van Guyana als haar grondgebied te regelen scherp veroordeeld.

In een verklaring die is uitgegeven op X (voorheen bekend als Twitter), merkte het VK op dat de VN-Veiligheidsraad bijeenkwam om de bedreigingen voor het grondgebied van Guyana vanuit Venezuela te bespreken. Het VK merkte op dat Venezuela niet unilateraal kan handelen om de vrede in de regio te verstoren. “De grenskwestie werd in 1899 beslecht door internationale arbitrage en moet worden gerespecteerd”, voegde het VK eraan toe.

De bespreking in de Veiligheidsraad over het grensgeschil tussen

Guyana en Venezuela vond plaats naar aanleiding van een verzoek van de Guyanese president Irfaan Ali om de kwestie voor de VN-Veiligheidsraad te brengen – waarvan Guyana een niet-permanent lid is.

Robert Persaud, directeur van Buitenlandse Zaken, zei dat de VN-Veiligheidsraad de schending door de Venezolaanse president van de regels van het internationaal recht zal aanpakken, waarin staten worden verplicht de soevereiniteit, territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van andere staten te respecteren, evenals de Voorlopige Maatregelen van het Internationaal Gerechtshof van 1 december 2023, die Venezuela verbieden enige actie te ondernemen om de controle van Guyana over zijn Essequibo-regio te verstoren

in afwachting van de uiteindelijke uitspraak van het Hof over de verdiensten van het geschil.

De beslissing van Guyana om de VN-Veiligheidsraad over de kwestie aan te spreken, volgt op de beslissing van de Venezolaanse president vorige week om nieuwe wetgeving te ondertekenen die de Essequibo van Guyana tot een nieuwe Venezolaanse staat verklaart en systemen opzet voor de verdediging van Guyana’s Essequibo. Venezuela heeft Essequibo al opgenomen in zijn officiële kaart door middel van een referendum.

Guyana heeft verklaringen uitgegeven waarin het de stap van Caracas afwijst en heeft de internationale gemeenschap op de hoogte gebracht van de stap. CARICOM heeft sindsdien gezegd dat de goedkeuring door Venezuela van de “Organieke Wet” betekent dat dat land unilateraal, overhaast en potentieel gevaarlijk heeft gehandeld en dus de “Gezamenlijke Verklaring van Argyle voor Dialoog en Vrede tussen Guyana en Venezuela” van 14 december 2023 heeft geschonden en het internationaal recht heeft ondermijnd.

UNITEDNEWS

 

 

| united news | Door: Redactie