• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Staff-level akkoord bereikt met IMF over vierde “review”

| dagblad suriname | Door: Redactie

De regering en het technisch team van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, heeft een “staff-level” akkoord bereikt over de vierde kwartaalevaluatie van het lopend economisch herstel programma onder de Extended Fund Facility (EFF) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).  Nadat dit akkoord door het IMF-bestuur zal zijn goedgekeurd, zal de volgende trancheovermaking van USD 53 miljoen naar Suriname plaatsvinden. 

Het IMF-technisch team was van 30 oktober tot en met 8 november in Suriname voor het voeren van evaluatiebesprekingen met de Surinaamse autoriteiten. 

In een communiqué van het IMF over het bereikte staff-level akkoord wordt gemeld dat ook goedkeuring is verleend aan het

verzoek van de Surinaamse autoriteiten voor verhoging van de IMF financiële ondersteuning met USD 63 miljoen, en de verlenging van het economisch herstelprogramma tot maart 2025. De totale financiële ondersteuning van het IMF voor de uitvoering van het economisch herstelprogramma zal hiermee rond de USD 650 miljoen komen te liggen. 

Met de volgende tranche van USD 53 miljoen die Suriname zal ontvangen met deze vierde kwaartaalevaluatie, zal in totaal een bedrag van USD 263 miljoen zijn ontvangen van het IMF.

Het IMF schrijft in haar uitgegeven communiqué dat de sterke begrotingsdiscipline en strak monetair beleid geresulteerd heeft in herstel van de macro-economische

stabiliteit. De economie is groeiende, de inflatie is aan het terugnemen en het vertrouwen van investeerders is aan het terugkeren. 

De regering zal in 2024 met de groeiende stabiliteit het sociaal programma naar de kwetsbaren in de samenleving toe uitbreiden. Verder zal een bescheiden verhoging van de lonen van ambtenaren plaatsvinden. Ook zullen de uitgaven ten behoeve groei bevorderende infrastructuur worden verhoogd.

SS

stabiliteit. De economie is groeiende, de inflatie is aan het terugnemen en het vertrouwen van investeerders is aan het terugkeren. 

De regering zal in 2024 met de groeiende stabiliteit het sociaal programma naar de kwetsbaren in de samenleving toe uitbreiden. Verder zal een bescheiden verhoging van de lonen van ambtenaren plaatsvinden. Ook zullen de uitgaven ten behoeve groei bevorderende infrastructuur worden verhoogd.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie