• woensdag 24 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ROY BHIKHARIE: ‘FAMILIE BRUNSWIJK HEEFT EBS IN EEN HOUDGREEP

| united news | Door: Redactie

Fotocompilatie: Vicepresident Ronnie Brunswijk, EBS Directeur, Leo Brunswijk en Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief-Verheffende Partij (PVP). | Auteur: Armand Snijders. De huidige situatie bij de Energie Bedrijven Suriname NV, waar vorige week nogal verrassend het ontslag van Marciano Hellings werd teruggedraaid door bemoeienis van vicepresident Ronnie Brunswijk, legt een veel dieper probleem bloot.

Althans, dat constateert Roy Bhikharie, voorzitter van de Progressief-Verheffende Partij (PVP). “De familie Brunswijk heeft de EBS in een houdgreep en het volk moet rustig opdraaien voor de verdere verrijking van alle personen die op het bedrijf parasiteren” Nagenoeg iedereen in Suriname heeft vorige week woensdag met

de nodige verbazing het opmerkelijke tafereeltje bij het kabinet van de vicepresident gadegeslagen: EBS-directeur Leo Brunswijk, die door het personeel al maandenlang werd uitgekotst en zelfs een leeg waterflesje naar zijn hoofd kreeg geslingerd, en voorzitter van Marciano Hellings van de bond bij de EBS, de Ogane Werknemers Organisatie Suriname (OWOS), die elkaar innig omhelsden. Kort daarvoor hadden ze met de broer van Leo, waarnemend president Brunswijk, de vredespijp gerookt en waren de schorsing en het ontslag van Hellings ingetrokken. Daarmee wilden ze aan de samenleving laten zien dat alles weer koek en ei was tussen de twee.

Maar zelfs een

kind had door dat de huichelarij er echter vanaf droop. Uit de verwensingen die beide mannen elkaar in de afgelopen periode naar het hoofd hadden geslingerd, kon worden opgemaakt dat er sprake is van een volstrekt onwerkbare situatie binnen het bedrijf, die sinds de Abop daar de leiding heeft alleen maar verder achteruit is gegaan.

Over alle andere nijpende problemen en misstanden die de EBS al tijden teisteren, werd na afloop van het bewuste onderhoud weinig gezegd. Ook niet over het feit dat de directie er de grootste moeite mee heeft om bepaalde data over enkele jaren te verstrekken aan de vakbeweging om de stroomprijs te kunnen toetsen. Leo Brunswijk houdt die informatie voor zichzelf, terwijl president Chandrikapersad Santokhi daar ook herhaalde malen om heeft gevraagd. Dat zelfs het staatshoofd wordt genegeerd, geeft volgens Bhikharie duidelijk aan dat de familie Brunswijk het bedrijf in een flinke houdgreep heeft en daar kan doen wat zij goeddunkt. “Alle ethische problemen worden door hen bedekt met de mantel van een verontschuldiging die sorry heet.”

Ook de hoogbejaarde moeder van de vicepresident en de EBS-directeur heeft een stem in het kapittel, zo bleek vorige week. “Misschien maakt de interventie van moeder Brunswijk en waarschijnlijk andere familieleden deel uit van het cultureel erfgoed”, zegt Bhikharie. “Alsof het een familieprobleem is dat ze moeten oplossen in plaats van behoorlijk bestuur toepassen. De problemen blijven daardoor voortsudderen, in de beleving van betrokkenen zijn ze echter opgelost en ze gedragen zich daarnaar.”

Zo tast de bevolking door het uitblijven van informatie nog altijd in het duister over de opbouw van de stroomtarieven en bestaat het gevoel dat het staatsbedrijf een grote ‘njan patu’ is voor politici en hun familie, vrienden en partijloyalisten.

Bhikharie: “De Abop vindt dit nepotisme normaal en verdedigt het ook. Terwijl Santokhi doet alsof hij het afwijst, maar het ondertussen ook grootschalig implementeert. Hij ondersteunt zogenaamd wetten die de uitbuiting van de EBS door Staatsolie tegen moeten gaan maar stemde wel in met de installatie van de first lady bij laatstgenoemd bedrijf.”

Bhikharie is vooral teleurgesteld in de vakbonden. “Ik had verwacht dat de vakbeweging zou proberen het hele volk op de been te krijgen. En dat ze ervoor zouden strijden om voor eens en voor altijd alle Surinaamse problemen van nepotisme, verspilling, inefficiëntie, financiering, uitbuiting, corruptie, diefstal en parasitisme, die de EBS herbergt, op te lossen. Het tegendeel blijkt helaas waar te zijn. Hoe krijg je op deze manier vooruitgang. When money talks en bullshit walks?”

Het is voor Bhikharie in ieder geval onbegrijpelijk dat de EBS-werknemers samen met de vakbeweging bezig zijn geweest hun ontevredenheid te uiten over allerlei misstanden onder de huidige leiding en dat vorige week binnen een mum van tijd diezelfde directie wordt bejubeld. “Terwijl overduidelijk was dat een groot wantrouwen jegens de directie ontstaan, men deed voorkomen als onherstelbaar, vooral door het geschreeuw van ‘Weg met Leo’.”

De PVP-voorzitter vindt dit “hoogverraad jegens het volk”. “Omdat Hellings in ere wordt hersteld, gaat de toetsing van de stroomprijs op de helling. Hoe is dat mogelijk? Je blèrt wekenlang en zoekt daarbij overal sympathie en ondersteuning, en een simpele sorry doet je alle ervaren rotzooi naar tevredenheid aanvaarden. Wan moni pai misschien?”

ACHTERGROND

GERELATEERD AAN: EBS-BOND HERVAT WERK NA INTERVENTIE WND. PRESIDENT BRUNSWIJK

 

| united news | Door: Redactie