• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Reactie op uitspraak NPS-voorzitter Rusland over Johan Ferrier

| waterkant | Door: Redactie

[INGEZONDEN] – “De Nationale Partij Suriname won de verkiezingen nadat de toenmalige vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden, gouverneur Johan Ferrier, zijn handtekening had gezet onder de overeenkomst. Dat gebeurde in 1957 van de vorige eeuw. De NPS was daarom als winnaar van de verkiezingen gehouden om de overeenkomst uit te voeren. Alle problemen, die toen zijn ontstaan, zijn door de NPS met kennis en kunde aangepakt en tot de dag van vandaag zet de politieke partij zich in voor het verbeteren van de leef omstandigheid van de inwoners van Brokopondo”, aldus Rusland.

In uw artikel van 10 april jl. citeert

u de voorzitter van de NPS, de heer Gregory Rusland, als zeggende, tijdens een partijbijeenkomst op 5 april jl. dat Johan Ferrier in 1957 als toenmalige vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden zijn handtekening had gezet onder de Brokopondo overeenkomst. (zie het citaat hierboven)

Graag wijzen wij, via Waterkant.Net, de voorzitter van de NPS erop dat dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid is.

In 1957 was Johan Ferrier niet de gouverneur. Hij was Minister-President van de Eenheidsfrontregering. Het is namens die regering dat hij de overeenkomst ondertekende en het is op grond van democratische besluitvorming in het Parlement van Suriname (de

Staten van Suriname) dat die beslissing genomen is.

Graag zouden wij de heer Rusland het advies willen meegeven om, als leider van een van de oudste politieke partijen in Suriname, zich zorgvuldig te informeren alvorens hij bepaalde uitlatingen doet. Juist in deze tijd van fake news is het de taak van politici zorg te dragen voor een juiste en betrouwbare weergave van de feiten.

Met vriendelijke groet,

Helen de Miranda | Cynthia Mc-Leod | Kathleen Ferrier 

 

| waterkant | Door: Redactie