• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Ali: 'Ik ben helemaal niet bang voor Maduro'

| starnieuws | Door: Redactie

Guyanezen steunen de inspanningen van de regering in de grenskwestie met Venezuela.

De Guyaanse president Irfaan Ali bracht een boodschap van liefde en vrede over en zei zondag dat hij niet bang was voor de uitkomst van de volksstemming in Venezuela over Guyana’s Essequibo regio. Ali zei dat de enige zorg die hij heeft de bevolking van Venezuela betreft, mocht president
Nicolas Maduro gevolg geven aan zijn uitgesproken voornemen om het hulpbronnenrijke grondgebied van Guyana in beslag te nemen.
"Ik ben helemaal niet bang voor Maduro… maar ik heb enkele zorgen en die gaan over menselijkheid", zei Ali terwijl hij sprak tijdens een sessie gewijd aan publiek bewustzijn en gebed bij de moslimjongerenorganisatie in Georgetown.De twee uur durende sessie, die werd bijgewoond door overheidsfunctionarissen, leden van de diplomatieke gemeenschap en een brede dwarsdoorsnede van Guyanese moslims, werd afgesloten met een oproep van president Ali dat aan beide kanten van de grens alles moet worden gedaan om de waardigheid en menselijkheid van de
mensen te beschermen. Het Wereldgerechtshof erkende vrijdag dat de regio Essequibo de afgelopen 124 jaar door Guyana werd geregeerd en zei dat Venezuela zich zal onthouden van elke actie die dit zou wijzigen of veranderen.Het staatshoofd zei zondag dat als Maduro dit bevel en andere internationale principes van orde en eer negeert, dit een groot onrecht zal zijn voor de bevolking van Venezuela."Het zal leiden tot lijden in Venezuela, in een richting waarin de welvaart van de bevolking van Venezuela zal worden aangetast.""Dat pad heeft niet alleen gevolgen voor Guyana, maar voor iedereen in de regio", zei het Guyanese staatshoofd mensen te beschermen. Het Wereldgerechtshof erkende vrijdag dat de regio Essequibo de afgelopen 124 jaar door Guyana werd geregeerd en zei dat Venezuela zich zal onthouden van elke actie die dit zou wijzigen of veranderen.Het staatshoofd zei zondag dat als Maduro dit bevel en andere internationale principes van orde en eer negeert, dit een groot onrecht zal zijn voor de bevolking van Venezuela."Het zal leiden tot lijden in Venezuela, in een richting waarin de welvaart van de bevolking van Venezuela zal worden aangetast.""Dat pad heeft niet alleen gevolgen voor Guyana, maar voor iedereen in de regio", zei het Guyanese staatshoofdterwijl hij wees op de gecompromitteerde migratie en veiligheid met verslechterende sociale en economische omstandigheden."Uiteindelijk zijn het de mensen die lijden. Het zijn de mensen die het grootste offer brengen. Mensen worden oneer aangedaan als het leiderschap zwak, arm en ongelukkig is."Maar zelfs nu Guyana aan de goede kant van de geschiedenis en het internationaal recht staat, zei de president dat Guyanezen hun verantwoordelijkheid moeten begrijpen.Guyana is consistent geweest in zijn mondiale roep om vrede en gerechtigheid, lang voordat deze controverse escaleerde.Hij benadrukte dat hij, nu de vrede thuis wordt bedreigd, blij is met de manier waarop de Guyanezen opstonden terwijl hij wees op de gecompromitteerde migratie en veiligheid met verslechterende sociale en economische omstandigheden."Uiteindelijk zijn het de mensen die lijden. Het zijn de mensen die het grootste offer brengen. Mensen worden oneer aangedaan als het leiderschap zwak, arm en ongelukkig is."Maar zelfs nu Guyana aan de goede kant van de geschiedenis en het internationaal recht staat, zei de president dat Guyanezen hun verantwoordelijkheid moeten begrijpen.Guyana is consistent geweest in zijn mondiale roep om vrede en gerechtigheid, lang voordat deze controverse escaleerde.Hij benadrukte dat hij, nu de vrede thuis wordt bedreigd, blij is met de manier waarop de Guyanezen opstondenen samenkwamen onder het motto van het land: 'Eén volk, één natie, één bestemming.'Hij erkende ook de overweldigende internationale steun voor de zaak van Guyana en zei dat dit niet toevallig is, maar het gevolg is van 'hard en veerkrachtig werk'.De president vindt dat Guyanezen een nieuwe maatstaf en een nieuw model hebben gesteld voor de manier waarop deze conflicten moeten worden beheerd, en dat is door liefde."We moeten ze eeuwige liefde tonen, ze eeuwige liefde geven. We moeten de egoïstische verlangens van degenen die de macht in Venezuela hebben scheiden en niet met haatdragende tongen spreken, maar van liefde en samenkwamen onder het motto van het land: 'Eén volk, één natie, één bestemming.'Hij erkende ook de overweldigende internationale steun voor de zaak van Guyana en zei dat dit niet toevallig is, maar het gevolg is van 'hard en veerkrachtig werk'.De president vindt dat Guyanezen een nieuwe maatstaf en een nieuw model hebben gesteld voor de manier waarop deze conflicten moeten worden beheerd, en dat is door liefde."We moeten ze eeuwige liefde tonen, ze eeuwige liefde geven. We moeten de egoïstische verlangens van degenen die de macht in Venezuela hebben scheiden en niet met haatdragende tongen spreken, maar van liefdeen moed.""Toon ze meer empathie als de leiders dat niet tonen", zei Ali, terwijl hij de Guyanezen aanmoedigde om het goede voorbeeld te geven, waar nodig onderwijs te geven en nooit de waarde van vriendschap met hun buren te verliezen. Hij zei dat Guyana nu meer dan ooit naast Venezuela zal bestaan.En hoewel het doel vrede is, zei hij dat Guyana niet naïef is en waakzaam zal blijven en op alles voorbereid zal zijn.De Guyanese leider sprak over de defensiesamenwerking tussen de Verenigde Staten van Amerika en Guyana en zei dat zijn land niet overrompeld zou worden. en moed.""Toon ze meer empathie als de leiders dat niet tonen", zei Ali, terwijl hij de Guyanezen aanmoedigde om het goede voorbeeld te geven, waar nodig onderwijs te geven en nooit de waarde van vriendschap met hun buren te verliezen. Hij zei dat Guyana nu meer dan ooit naast Venezuela zal bestaan.En hoewel het doel vrede is, zei hij dat Guyana niet naïef is en waakzaam zal blijven en op alles voorbereid zal zijn.De Guyanese leider sprak over de defensiesamenwerking tussen de Verenigde Staten van Amerika en Guyana en zei dat zijn land niet overrompeld zou worden.

| starnieuws | Door: Redactie