• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PARLEMENT HEEFT MOEITE MET MINISTERIELE TAKEN IN GEWIJZIGDE MILIEURAAMWET

| united news | Door: Redactie

Foto: De Parlementariërs Cheryl Dijksteel en Harriët Ramdien van de VHP in de Nationale Assemblee.

Het parlement behandelt momenteel een ontwerpwet ter wijziging van de Milieu Raamwet, met als doel het nationaal milieubeleid verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Een belangrijke focus hierbij is het creëren van een evenwichtige balans tussen economische groei en milieubescherming. Echter, het parlement heeft moeite met de bestuurlijke regels in de wet, met name de toekenning van formele verantwoordelijkheid aan de minister belast met milieu voor de uitvoering van de wet, wat als ongebruikelijk wordt beschouwd.

Normaal gesproken worden taken van ministers vastgesteld in staatsbesluiten, en niet

in formele wetten.

Parlementariër Cheryl Dijksteel (VHP) merkt op: “Is het juridisch technisch bestuursrechtelijk wel geoorloofd om deze constructie te kiezen?” Harriët Ramdien (VHP) voegt daaraan toe: “Ik denk dat de regering hierop antwoord moet kunnen geven en waarom.”

De regering heeft deze kanttekeningen meegenomen en zal tijdens de beantwoordingsronde hierop ingaan. Het is een onderwerp van debat en overleg tussen de regering en het parlement om tot een werkbare oplossing te komen waarin zowel de uitvoering van het nationaal milieubeleid als de rechtsstatelijke principes gewaarborgd blijven.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie