• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Pakittow’ niet in nieuw bestuur politieke partij PRO

| waterkant | Door: Redactie

Stephano ‘Pakittow’ Biervliet zit niet meer in het bestuur van de Partij voor Recht en Ontwikkeling in Suriname (PRO). Dat kwam afgelopen weekend naar voren tijdens de algemene vergadering van de partij, waarbij een nieuw bestuur is gekozen.

Pakittow had zich niet verkiesbaar gesteld evenals Kai Du, Antoon Karg en Curtis Hofwijks, laat de partij weten.

“In 2025 gaan we een succes neerzetten dat ongekend zal zijn. De partij gaat voor recht en ontwikkeling van een ieder, ongeacht je ras, je nationaliteit, je woonplaats, je geloof; al die dingen tellen niet. Wat telt is dat je op Surinaams grondgebied bent en dan

moet je profiteren van de rijkdommen van Suriname. En daar gaat de PRO voor zorgen.”

Zo sprak Gerold Sewcharan afgelopen zaterdag, op 25 mei, in een volle zaal van het Jeugdcentrum, nadat hij tijdens de alv voor een tweede termijn herkozen is tot voorzitter van de PRO. Ruim de helft van het oude bestuur is herkozen voor nog eens zes jaren. Dat betekent dat dit vernieuwde bestuur de partij zal leiden tot aan de verkiezingen van 2030. “We gaan dan met een nog groter succes eruit komen dan we nu [in 2025] zullen bereiken”, voorspelt Sewcharan.

Niet stoppenHij is zeer kritisch over

wat de opeenvolgende regeringen en regimes hebben bereikt sinds 1975, toen Suriname staatkundig een onafhankelijke republiek werd. “We zijn bijna vijftig jaren onafhankelijk en dan nog is er zoveel armoede. Met zo een rijk land. Ik zeg dan ook: het is genoeg. De armoede die we hebben geleden, is genoeg. Die verandering moet komen en de PRO gaat eraan werken dat die verandering komt.”

De herkozen voorzitter eindigde zijn toespraak strijdvaardig: “PRO gaat niet stoppen! Wie denkt dat PRO gaat stoppen, die volgt de zaken dan niet goed.”

Strijden voor elkaarGewezen bestuurslid en activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, vulde aan: “Als PRO eraan komt dan komen we heel sterk, als we komen dan komen we ready. Als we komen dan komen we voor recht, als we komen dan vechten we voor ontwikkeling. Als we komen dan strijden we voor elkaar, als we komen dan strijden we voor ons allen!” Daarmee oogstten Biervliet en Sewcharan instemmend applaus.

Het vernieuwde bestuur bestaat naast Sewcharan verder uit Joan Nibte (ondervoorzitter), Sharmila Chandi (secretaris), Jennifer Wong Swie Swan (penningmeester), Audrey Christiaan en Fabiënne Alfaisie (nieuw gekozen).

| waterkant | Door: Redactie