• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OW: Niks mis met afhandeling Pan American project

| starnieuws | Door: Redactie

Het ministerie van Openbare Werken (OW) benadrukt dat - anders dan wat een klokkenluider en 'experts' op social media hardnekkig beweren- niets mis is met de afhandeling van het Pan American woonproject. Op een persconferentie is aangegeven dat er geen wettelijke regels zijn overtreden, documenten niet valselijk zijn opgemaakt en dat de Staat niet is benadeeld. 

Nurmohamed en adviseur/jurist Erwin Mohangoo zijn vrijdag breedvoerig ingegaan op onder andere de lopende woningbouwprojecten, met name de 'Panam' kwestie. Volgens een klokkenluider zou door handelingen van president Chan Santokhi en Nurmohamed, de Staat voor US$ 8 miljoen zijn benadeeld. Er zou geen

overeenkomst zijn waarbij is vastgelegd dat de Staat de miljoenen zou uitbetalen aan de projectontwikkelaar. 

Ondertussen heeft de klokkenluider een aantal documenten aan het Openbaar Ministerie overgedragen en is een onderzoek gestart. De klokkenluider stelt dat de president en de minister in staat van beschuldiging gesteld moeten worden. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft meegedeeld dat hij de behandeling van de zaak tot drie keer toe heeft aangehouden, omdat er onder andere een overeenkomst ontbrak.

Mohangoo geeft aan dat de onduidelijkheid bij de raadsvoorstellen was ontstaan door het ontbreken van een kostenoverzicht en een samenwerkingsovereenkomst. Uiteindelijk zijn alleen de kosten
voor de aanleg en onderhoud van infrastructuur, niet voor nutsvoorzieningen, betaald. "Daarin lag de overweging waardoor de raadsvoorstellen steeds weer herzien moesten worden."

De jurist en Nurmohamed zijn ervan overtuigd dat er niets aan de hand is. Normale procedures zijn gevolgd deelt Nurmohamed mee. Dat een minister -in dit geval tot 3 keer toe- zijn dossier terug moet nemen op een vergadering van de RvM is niet nieuw, geeft hij aan. Er wordt dan verder gewerkt om de ontbrekende stukken in te dienen. "Als ik naar Santo Boma moet dan moet alles teruggedraaid worden van de hele regering," merkt hij op. "Want we hebben alles op dezelfde manier gedaan." Ondertussen is het geld aan Pan American uitbetaald en zijn al de huizen op het  woonproject verkocht, deelt Nurmohamed mee. 

De bewindsman merkt op dat informatie over de 'Panam' kwestie eenzijdig wordt verspreid, terwijl het ministerie openstaat voor informatie. "En die mensen die proberen informatie te delen komen nu met een grote mond. Ze spelen nu advocaat en journalist. Ik zou die mensen hier willen hebben. Laten ze me helpen zoeken, laten ze vragen voor mij beantwoorden." 

Over de klokkenluider zegt Numohamed: "We leven in een rechtsstaat, iedereen kan naar de rechter gaan. Dankzij de regering Santokhi-Brunswijk. Onthoud dat goed. Vandaag gaat men naar de rechter voor alles en nog wat, vroeger kon dat niet. Ik heb wel genoeg cases waar ik kon gaan. Ik heb al gezegd: wanneer iemand eenzijdig is, dan is het doek gevallen. Onthou dat goed." 

| starnieuws | Door: Redactie