• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OW: Dambreuk aan Brantimakaweg door hoge golven

| dagblad suriname | Door: Redactie

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft woensdag 21 februari een bezoek gebracht aan de werkzaamheden te Kroonenburg en aan de dijk aan de Brantimakaweg. Momenteel wordt er een hulpdam gebouwd, omdat de dijk zich heeft begeven op verschillende locaties. Volgens Satish Koemar Bhagwandin, hoofd van Kust-, Rivier- en Natuurbeheer, is dedambreuk te wijten aan de hevige golven van de afgelopen periode.

“De bestaande dam is niet meer weerbaar tegen de grote golven en dit zorgt voor zware erosie. Indien de dijk niet wordt aangepakt, zal het zoutwater binnentreden met als gevolg dat het gebied verzilt. Door verzilting zullen

de gewassen van de landbouwers verdwijnen”, aldus Bhagwandin.Minister Nurmohamed gaf aan dat erosie een gevaar vormt voor de oevers. “Vanwegeklimaatverandering en hoge waterstanden in geheel Suriname, moeten de zee- en rivierdijken verhoogd worden. Ook de pompgemalen en sluizen worden vernieuwd. Er is geen andere keus dan over te gaan tot een andere vorm van kustbescherming om de golfslagen te minimaliseren”, aldus de bewindsman.

| dagblad suriname | Door: Redactie