• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NCC2024 MASTERCLASS ‘DE ANTI-CORRUPTIEWET EN DE RISICOGEBASSEERDE AANPAK’

| united news | Door: Redactie

Foto: Mr. Carmen Rasam

Carmen Rasam, gewezen Advocaat-generaal (AG), heeft ruim 36 jaren bijdrage geleverd op het Parket van de procureur-generaal. Zij is voorzitter geweest van de Presidentiële Werkgroep Randvoorwaarden Implementatie Anti Corruptie Wet.

Op 10 mei 2024 is zij wederom door de President geinstalleerd als voorzitter van de Commissie ‘Evaluatie Anti-Corruptiewet 2017’, die in de komende drie maanden de Anti-Corruptiewet integraal zal evalueren en voorstellen zal doen aan de regering voor een wetswijziging.

Resumé

In het Eindrapport Corruptierisico-analyse voor Suriname van 2017 staat aangegeven dat ondanks het land een democratie is, goed bestuur (Good Governanc) wordt belemmerd door corruptierisico. Bovendien verhindert beperkte toegang

tot informatie, de media en de samenleving om een rol te spelen in het promoten van integriteit. Tegen deze achtergrond viert corruptierisico nog steeds hoogtij en is het een groot zorgpunt binnen de context van de toenemende extractieve industrieën van het land wat leidt tot onnodige ontbossing en bosdegradatie.

Corruptierisico in de mechanismen die actief zijn in zowel de publieke als de private sectoren, ondermijnt het voordeel dat burgers hebben aan de extractie van natuurlijke hulpbronnen, alsook de economische voorspoed in het land in het algemeen. De complexe en niettransparante beleidsregels van ondernemingen vormen additionele corruptierisico’s. De overheid heeft verschillende stappen

ondernomen om dit probleem aan te pakken. Zo is de Anti-Corruptiewet afgekondigd in 2017 en het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie (IACAC) en het VN Verdrag tegen Corruptie (UNCAC) zijn geratificeerd.

Nogthans staat Suriname conform de recenste peiling (2023) van Transparency International met een score van 40 op de 87e plaats samen met o.a. Guyana en Columbia, op de lijst van corruptie van 180 landen van onze aardbol. In mei 2023 is nog de Anti-Corruptie Commissie (ACC) geinstalleerd, een vereiste na de aanname van de Anti-Corruptiewet van 2017.

Anno 2024 is de Commissie ‘Evaluatie Anti-Corruptiewet 2017’ geinstalleerd die de Anti-Corruptiewet in lijn moet brengen met internationale verdragen en de grondwet. De Anti-Corruptiewet is op 24 september 2017 goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA) en op 4 oktober 2017 afgekondigd en in werking getreden. Voorzitter Rasam geeft aan dat in 2015 de meeste strafbepalingen in de wet van 2017 al in lijn zijn gebracht met het Verdrag van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS-verdrag).

Suriname is echter pas in 2021 partij geworden bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie, het zogeheten UNCAC-verdrag. “Hierdoor zijn er een aantal zaken die in principe moeten worden geharmoniseerd, vandaar dat de president tegen de achtergrond van de IMF-afspraken, zo snel als mogelijk de wijzigingen in de wet wil laten opnemen”, verduidelijkt Rasam. (Gov.sr)

Mr. Carmen Rasam zal tijdens deze Masterclass ingaan op de laatste ontwikkelingen rondom deze wet en haar visie delen of de organisatie’s in de publieke sector ook gebaat zijn bij een Risicogebasseerde Aanpak.

REGISTRATIE

Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan het Nationaal Compliance Congres 2024 en zich te registreren voor de virtuele Masterclasse, het Nationaal Compliance Debat in Suriname en/of het Seminar in Curacao, via de website www.ncc.tabtogroup.com.

TABTO Group NV | Delta Capita in Suriname

Wij leveren KYC leeroplossingen op maat voor uw organisatie

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTO

GERELATEERD AAN: NCC2024 MASTERCLASS ‘HET BELANG VAN EEN GEDEGEN SIRA IN DE PRAKTIJK BIJ INTERNATIONAAL OPERERENDE BANKEN’

| united news | Door: Redactie