• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Landelijk project computervaardigheden in Brokopondo afgesloten

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het landelijke project van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) ‘Training in Basis-Computervaardigheden’ is met succes afgerond. Dit project, gericht op schoolgaande moeders, vroegtijdige schoolverlaters, jongeren uit kwetsbare groepen en sociaal zwakkeren, heeft in het laatste aangedane district Brokopondo 23 trainees succesvol opgeleid. 

Ontwikkelen vaardigheden

Het project, dat vanaf de start de nadruk legde op de ontwikkeling van computervaardigheden, was bedoeld om jongeren de noodzakelijke digitale competenties bij te brengen die essentieel zijn in de moderne samenleving. 

Bij de afsluiting in Brokopondo blikte de directrice van Jeugdzaken, Genti Mangroe, terug op het traject. Aanvankelijk was het de bedoeling om de trainingen

alleen in Paramaribo aan te bieden vanwege budgettaire overwegingen, maar door aandringen van de districtscommissarissen (dc’s) werd besloten om de trainingen naar alle districten te brengen.

Verschillende uitdagingen

Mangroe erkent het feit dat er heel wat uitdagingen gepaard gingen met het project, onder andere het regelen van kinderopvang voor schoolgaande moeders, het motiveren van jongeren om aanwezig te blijven en het vinden van geschikte trainingslocaties en accommodatie voor de trainers in de verre districten. Dankzij de samenwerking met de dc’s werden volgens Mangroe  steeds oplossingen gevonden. 

Trainers tevreden met resultaten van het project

Het onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden (NJA) speelde een cruciale rol in

het project, en het Jamaata Education Center verzorgde de trainingen in opdracht van het ministerie. De directeur van Jamaata Education Centre prees tijdens de afsluiting van de training de samenwerking met het ministerie en gaf aan dat het project haar sociaal gevoel heeft geprikkeld om haar trainingsinstituut meer te betrekken bij kansarme groepen in de samenleving. De landelijke trainingen in basis-computervaardigheden waren gratis voor alle deelnemers. 

| dagblad suriname | Door: Redactie