• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gezamenlijke jaarafsluiting Kenniskring Nederland-Suriname

| starnieuws | Door: Redactie

John Brewster, voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland houdt een inleiding op de jaarafsluiting van Kenniskring Nederland-Suriname.

(Aangeboden)

Kenniskring Nederland-Suriname en Kenniskring Suriname hebben op 1 december een gezamenlijke jaarafsluiting gehouden. Keynote speaker was de heer John Brewster, voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Kenmerkend voor een Kenniskring bijeenkomst is dat een inhoudelijk thema door een of meerdere deskundigen wordt

belicht. Vervolgens wordt met de aanwezigen een dialoog gevoerd teneinde kennisdeling en kennisverspreiding te faciliteren. Tot slot is er gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en drankje. Het thema van de gezamenlijke Kenniskringbijeenkomst was “Niet praten maar doen”.

Jaarafsluiting

De gezamenlijk bijeenkomst in Den Haag (Ons Huis) had het karakter van een jaarafsluiting waarbij verschillende sprekers kort stilstonden bij een bewogen jaar voor de Surinaamse diaspora. De heer Brewster benoemde enkele ambities na de doorstart van het DIN. Daartoe is in augustus een gezamenlijke conferentie in Suriname georganiseerd. De concrete acties variëren van het in kaart brengen van

de vele goede initiatieven die ontwikkeld zijn tot en met het opzetten van “één loket” voor alle vragen aan- en van de diaspora. Voorgesteld is om op het Surinaams consulaat een entiteit in te richten die bijvoorbeeld de telefoon opneemt met: “u spreekt met Suriname, waar kunnen wij u mee van dienst zijn?”. 

De heer Brewster gaf voorts aan dat op jaarbasis enkele duizenden personen uit de diaspora naar Suriname gaan. Dat tijdelijke verblijf kan gecombineerd worden met "giving back”. Te denken valt aan een hands-on benadering door bijvoorbeeld een speelplaats op te knappen, een school(lokaal) te schilderen tot en met de vele goede initiatieven die ontwikkeld zijn tot en met het opzetten van “één loket” voor alle vragen aan- en van de diaspora. Voorgesteld is om op het Surinaams consulaat een entiteit in te richten die bijvoorbeeld de telefoon opneemt met: “u spreekt met Suriname, waar kunnen wij u mee van dienst zijn?”. 

De heer Brewster gaf voorts aan dat op jaarbasis enkele duizenden personen uit de diaspora naar Suriname gaan. Dat tijdelijke verblijf kan gecombineerd worden met "giving back”. Te denken valt aan een hands-on benadering door bijvoorbeeld een speelplaats op te knappen, een school(lokaal) te schilderen tot en metworkshops over een thema waar dringend meer kennis over nodig is. Uitgangspunt van het DIN blijft: “wij doen dingen waar in Suriname behoefte aan is”. Tot slot benadrukte de heer Brewster dat wij als diaspora alleen succesvol zullen zijn als wij tegelijk werken aan diaspora-diplomatie; de diaspora woont, werkt en betaalt belastingen In Nederland. Wij kunnen dus niet met onze rug naar deze samenleving staan maar juist actief van onze netwerken gebruik moeten maken om praktische oplossingen te zoeken voor vraagstukken in Suriname. Alleen dan zal het lukken inhoud te geven aan de wens van regering Santokhi/Brunswijk om Suriname met workshops over een thema waar dringend meer kennis over nodig is. Uitgangspunt van het DIN blijft: “wij doen dingen waar in Suriname behoefte aan is”. Tot slot benadrukte de heer Brewster dat wij als diaspora alleen succesvol zullen zijn als wij tegelijk werken aan diaspora-diplomatie; de diaspora woont, werkt en betaalt belastingen In Nederland. Wij kunnen dus niet met onze rug naar deze samenleving staan maar juist actief van onze netwerken gebruik moeten maken om praktische oplossingen te zoeken voor vraagstukken in Suriname. Alleen dan zal het lukken inhoud te geven aan de wens van regering Santokhi/Brunswijk om Suriname met1 miljoen Surinamers te ontwikkelen.

De heer Farid Habib van Vriendengroep Himmat heeft met een concreet voorbeeld toegelicht hoe je op een heel laagdrempelige manier aan ondersteuning van kwetsbare mensen in Suriname kunt werken. De Vriendengroep brengt jaarlijks op eigen kosten een container met rolstoelen, rollators, loopkrukken, sportspullen en andere artikelen waar dringend behoefte aan is. In 2024 wordt de 27e container met hulpgoederen gebracht. Vriendengroep Himmat werkt samen met een Surinaamse counterpart St. OHM; zij brengen o.a. de hulpverzoeken in kaart en faciliteren bij alle inklaringsformaliteiten.

Robby Makka van Kenniskring Nederland-Suriname en het Platform Surinaamse Diaspora blikte in zijn presentatie terug 1 miljoen Surinamers te ontwikkelen.

De heer Farid Habib van Vriendengroep Himmat heeft met een concreet voorbeeld toegelicht hoe je op een heel laagdrempelige manier aan ondersteuning van kwetsbare mensen in Suriname kunt werken. De Vriendengroep brengt jaarlijks op eigen kosten een container met rolstoelen, rollators, loopkrukken, sportspullen en andere artikelen waar dringend behoefte aan is. In 2024 wordt de 27e container met hulpgoederen gebracht. Vriendengroep Himmat werkt samen met een Surinaamse counterpart St. OHM; zij brengen o.a. de hulpverzoeken in kaart en faciliteren bij alle inklaringsformaliteiten.

Robby Makka van Kenniskring Nederland-Suriname en het Platform Surinaamse Diaspora blikte in zijn presentatie terugop de vele initiatieven die door een twintigtal diaspora organisaties zijn uitgevoerd. Op een recent gehouden bijeenkomst zijn vijf thema’s in kaart gebracht waar deze samenwerkende organisaties in het komende jaar hun aandacht op zullen richten.

Mairam Sewtahal, gemeenteraadslid voor de PvdA stond stil bij de toenemende polarisatie tussen groepen in de stad maar ook tussen de verschillende etnische groepen binnen de Surinaamse diaspora. Hij heeft concreet met het DIN afgesproken een bijeenkomst te organiseren om de verschillende groepen bij elkaar te brengen en daarbij zich vooral op de jonge generatie te richten.

Van l-r: Robby Makka (vz KK), Pierre Lachman op de vele initiatieven die door een twintigtal diaspora organisaties zijn uitgevoerd. Op een recent gehouden bijeenkomst zijn vijf thema’s in kaart gebracht waar deze samenwerkende organisaties in het komende jaar hun aandacht op zullen richten.

Mairam Sewtahal, gemeenteraadslid voor de PvdA stond stil bij de toenemende polarisatie tussen groepen in de stad maar ook tussen de verschillende etnische groepen binnen de Surinaamse diaspora. Hij heeft concreet met het DIN afgesproken een bijeenkomst te organiseren om de verschillende groepen bij elkaar te brengen en daarbij zich vooral op de jonge generatie te richten.

Van l-r: Robby Makka (vz KK), Pierre Lachman(ondernemer Party Centrum Ons Huis), Bhagwan Gangaram Panday 

(sewa-werker en ondernemer) Ranjan Akloe (secr. KK).

Uitreiking award

De Surinaamse inbreng aan de gezamenlijke jaarafsluiting is geleverd door de heer Bhagwan Gangaram Panday. Hoewel hij vele 'petten’ op heeft, sprak hij de toehoorders toe in zijn hoedanigheid als voorzitter van Kenniskring Suriname. De heer Gangaram Panday wees de aanwezigen op een aantal valkuilen als het gaat om initiatieven van de diaspora. Voor het sewa-werk dat hij al enkele decennia verricht heeft de heer Gangaram Panday een award gekregen.  Dit is door de voorzitter van Kenniskring Nederland in het kader van 150 jaar Hindostaanse immigratie (ondernemer Party Centrum Ons Huis), Bhagwan Gangaram Panday 

(sewa-werker en ondernemer) Ranjan Akloe (secr. KK).

Uitreiking award

De Surinaamse inbreng aan de gezamenlijke jaarafsluiting is geleverd door de heer Bhagwan Gangaram Panday. Hoewel hij vele 'petten’ op heeft, sprak hij de toehoorders toe in zijn hoedanigheid als voorzitter van Kenniskring Suriname. De heer Gangaram Panday wees de aanwezigen op een aantal valkuilen als het gaat om initiatieven van de diaspora. Voor het sewa-werk dat hij al enkele decennia verricht heeft de heer Gangaram Panday een award gekregen.  Dit is door de voorzitter van Kenniskring Nederland in het kader van 150 jaar Hindostaanse immigratieuitgereikt.

De moderator gaf de sleutelpersonen uit de diaspora gemeenschap mee om na te denken over een strategie hoe de Surinaamse regering zich moet gaan verhouden tot het komende kabinet Wilders-1. Een meer zakelijke op gelijke voet gestoelde vorm van diplomatie zal de komende jaren hard nodig zijn, was de verwachting van de deelnemers van deze Kenniskring bijeenkomst.Stanley Ramkhelawan (namens Kenniskring Nederland-Suriname) uitgereikt.

De moderator gaf de sleutelpersonen uit de diaspora gemeenschap mee om na te denken over een strategie hoe de Surinaamse regering zich moet gaan verhouden tot het komende kabinet Wilders-1. Een meer zakelijke op gelijke voet gestoelde vorm van diplomatie zal de komende jaren hard nodig zijn, was de verwachting van de deelnemers van deze Kenniskring bijeenkomst.Stanley Ramkhelawan (namens Kenniskring Nederland-Suriname)

| starnieuws | Door: Redactie