• donderdag 25 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Gering vertrouwen in daling prijzen ondanks dalende valutakoersen

| dagblad suriname | Door: Redactie

Uit een recente webpoll van Dagblad Suriname blijkt een opmerkelijke scepsis onder de respondenten inzake de financiële toekomst van het land. Ondanks de waargenomen dalende trend in de valutakoersen, geeft een overweldigende meerderheid van 82% aan te betwijfelen dat dit leidt tot een verlaging van de prijzen van goederen en diensten. Slechts 18% van de deelnemers aan de peiling gelooft daarentegen wel in een positieve ontwikkeling.

Dit gebrek aan vertrouwen in het doorwerken van de dalende valutakoersen naar de consumentenprijzen, onderstreept een dieper liggend probleem binnen de economie. In gesprekken met lokale economisten komt naar voren, dat de daling van de

valutakoersen niet noodzakelijkerwijs directe invloed heeft op de kosten van levensonderhoud.

Factoren zoals importafhankelijkheid, inflatie en belastingmaatregelen spelen een significant grotere rol in de daadwerkelijke prijsvorming op de lokale markt.

De resultaten van de peiling werpen licht op de zorgen die leven onder de bevolking. Veel burgers ervaren dagelijks de gevolgen van hoge prijzen en stijgende kosten van levensonderhoud.

| dagblad suriname | Door: Redactie