• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ELEKTRICITEITSTARIEVEN MIDDELS STAATSBESLUIT PER 6 MAART INGEGAAN

| united news | Door: Redactie

Auteur: Wilfred Leeuwin.

President Chan Santokhi gaat voorbij aan het niet bindend negatief advies van de staatsraad en het feit dat het parlement nog niet uitgediscussieerd is over de verhoging van de elektriciteitstarieven.

De president heeft op 4 april een staatsbesluit getekend en op 8 april laten afkondigen. Daarin wordt bepaald dat terugwerkend vanaf 6 maart er nieuwe tarieven gelden bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS).

Het tekenen en afkondigen van het Staatsbesluit wekt bij bedrijven organisaties, de staatsraad, delen van het parlement en de energiecommissie, bevreemding op. Dit omdat de nieuwe tarieven niet zijn vastgesteld op voorstel van de Energie Autoriteit Suriname

(EAS), maar door de EBS zelf aan de regering. Dit zou in strijd met de wet op de EAS. Die zou pas na berekeningen een voorstel moeten doen aan de EBS en de regering. Nu is deze wet omzeild en hebben de regering en de EBS zelf de nieuwe tarieven samengesteld.

De meerderheid van de staatsraad had negatief geadviseerd over het staatsbesluit, echter is de president hieraan voorbijgegaan en is meegegaan met het minderheidsadvies van de VHP en de ABOP-leden.

Binnen de staatsraad, DNA-leden en bedrijvenorganisaties zoals de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) heeft de mening post gevat dat de EAS bewust

buiten deze kwestie wordt gelaten. DNA-leden van de oppositie bekijken de mogelijkheid het staatsbesluit dat nu is afgekondigd te laten toetsen door het Constitutioneel Hof.

Asfa voorzitter Wilgo Bilkerdijk zegt dat voor zijn organisatie het primaire bezwaar is dat er helemaal geen sprake is van een afbouw van objectsubsidie. In het staatsbesluit heeft de regering een tabel opgenomen waar staat aangegeven welke huishoudens in welke gebruiksgroepen in aanmerking komen voor een subsidie.

Parlementariër Ronny Asabina van de BEP, is niet te spreken over de manier waarop de regering, in deze de president gebruik maakt van staatsbesluiten en daarmee de positie van instituten zoals de staatsraad en het parlement ondergraaft. Hij wijst erop dat de nieuwe tarieven voor elektriciteit niet door het Internationale Monetaire Fonds (IMF) aan de regering zijn opgedragen. “Het IMF heeft gezegd dat gewerkt moet worden aan kosten efficiëntie en een effectievere toepassing van Subsidies. Aan inkomstenverhoging in de belastingsfeer en kosten efficiëntie door het afbouwen van de subsidie. Dat wil zeggen dat de EBS in haar operatie efficiënter gemaakt moet worden. Echter zien we dat de inefficiëntie van de EBS nu wordt afgewenteld op de samenleving’, zegt Asabina. Volgens hem stoort de regering zich aan niets en niemand, zeker omdat de staatsraad een meerderheidsadvies heeft gegeven over de nieuwe tarieven, er veel kritiek is in de samenleving, ook van deskundigen zoals een commissie die een lijvig rapport met voorstellen heeft uitgebracht, waaraan de president aan voorbij gaat.

Dat de kritiek alom is dat, de regering in plaats van de EBS efficiënter te maken simpelweg een berekening heeft gemaakt wat het tarief per kilowatt uur zal zijn wanneer de object subsidie aan de samenleving wordt afgeschaft en over wordt gegaan naar subject subsidie.

Een ander heikel punt in de kritiek is dat op de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een subsidiepost is opgebracht van SRD 2.4 miljard. Echter is er ook een post op de begroting van SRD 2.4 miljard aan inkomsten uit verkoop van elektriciteit aan de samenleving. Hier kan volgens de kritiek van met name het bedrijfsleven geen sprake zijn van afbouw van de subject subsidie omdat aan de ene kant de regering uit de samenleving SRD 2.4 miljard verdient en datzelfde bedrag heeft opgebracht als Subsidie op de begroting. Dat het staatsbesluit een terugwerkende kracht heeft vanaf 6 maart wordt gezien als willekeur.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: STAATSRAAD OPPERT REEKS ARGUMENTEN BIJ AFWIJZING STROOMPRIJSVERHOGING

 

 

 

| united news | Door: Redactie