• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Eigen woning mogelijk voor ruim 600 burgers te Richelieu

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Riad Nurmohamed van OW

Zo’n 600 mensen te Richelieu in Commewijne hebben hun percelen en bijbehorende documenten ontvangen. Dit stelt ze in staat om te bouwen. Volgend jaar hebben ze al een dak boven hun hoofd. Dit zei minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) donderdag tijdens de begrotingsbehandeling 2024. De bewindsman stelde dat er een aantal projecten waren van
2018 en 2019, die waren opgestart door de vorige regering, maar nog niet waren afgerond. Technici hebben in deze regeerperiode gekeken waar snel water en elektra kon worden aangesloten en op die manier is bepaald welke projecten voorkeur genieten.
Ook Richelieu behoort tot een van de projecten die door de voormalige regering was opgestart. Nurmohamed zei dat de mensen werden opgeroepen om te weten te komen wie een perceel heeft gehad, echter had niemand zich aangemeld. “We kunnen die informatie niet vinden, maar alles is wel uitgegeven, voorzitter”, sprak de bewindsman. Uiteindelijk zijn in deze regeerperiode 600 kavels met beschikkingen
verstrekt. De OW-minister benadrukte dat de toewijzingen in het openbaar zijn geschied. Iedereen mocht zich melden op de website en niet bij de VHP of ABOP. Nieuwe verkavelingseisenVolgens Nurmohamed zijn de overeenkomsten herzien omdat er nieuwe verkavelingseisen gelden. Een voorbeeld is de Peprepinweg, een project dat dateert van 30 jaar terug. Ook hier is de overeenkomst herzien, om een riolering mogelijk te maken voor de bewoners. Ook Sabaku Village had geen verkavelingsvergunning gehad, maar deze regering heeft het wel afgehandeld. “Alle documenten zijn beschikbaar in het kader van transparantie. Ik heb bij alle projecten wel een goede ontwatering opgeëist. Daarom zijn de aanbestedingen herzien”, zei de OW-minister. Geld voor dijkverhogingenEen andere kwestie waar de bewindsman op inging, was de zeespiegelstijging. Dit is vooral in Commewijne, Saramacca, Albina en Weg naar Zee een groot probleem. Omdat het ministerie niet overal tegelijk kan beginnen, is ervoor gekozen eerst te starten met de rehabilitatie van Weg naar Zee, waarbij dijken worden verhoogd. Ook in Commewijne en Saramacca zijn de werkzaamheden gestart. In Marowijne is er een betonnen dijk. De bewindsman stelde dat het heel dure constructies zijn, maar vindt het erg belangrijk om geld te reserveren voor de dijkverhogingen.Bruggen en wegenEr wordt volgens de conceptbegroting 40 miljoen gereserveerd voor het bezanden van wegen zand en dat geld is bestemd voor alle districten. Nurmohamed zei te beseffen dat het een druppel is op een hete plaat. Besloten is om een omslag te maken en dat houdt in dat de wegen worden verhard. Een deel van het geld zal worden gereserveerd voor het verharden van wegen. De Afobakaweg en de bruggen op het traject Brownsweg-Atjoni moeten dringend worden hersteld. Hiervoor is een bedrag van 20 miljoen opgebracht.

| starnieuws | Door: Redactie