• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Diversificatie economie cruciaal in verminderen uitstoot

| cds | Door: Redactie

Diversificatie van de economie is volgens president Chandrikapersad Santokhi van eminent belang in het verminderen van de uitstoot en daarmee het tegengaan van klimaatverandering. Het staatshoofd heeft op zaterdag 2 december 2023 de COP28 (VN Klimaatconferentie) in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE) toegesproken. Hij zegt dat vooral de agrarische productie en het toerisme ter hand genomen moeten worden.

President Santokhi is tegelijkertijd van mening dat landen als Suriname ook hun natuurlijke hulpbronnen moeten kunnen inzetten tot welvaart van hun samenlevingen, daar waar ontwikkelde landen dat ook hebben gedaan voordat er sprake was van klimaatverandering.

Hij zegt dat de ontwikkelingslanden veel

offers hebben gebracht en thans de effecten ervaren van de uitstoot door de ontwikkelde landen, die zwaar hebben geïnvesteerd in industrialisatie, productiefabrieken en olie en gas. De gevolgen hiervan zijn nu zichtbaar, waardoor er thans een reddingsplan nodig is voor de planeet aarde. De enorme uitstoot heeft namelijk gezorgd voor de opwarming van de aarde. Alle landen zijn het ermee eens dat de opwarming niet verder mag stijgen dan 1,5 graden. Surinames standpunt hierin is volgens president Santokhi duidelijk en zo ook dat van de ontwikkelingslanden, waarvan een groot deel verenigd is in G77.

Het staatshoofd heeft in Dubai dan ook

een bijdrage gedaan in het kader van de G77+China Leadership Summit. Hij vervolgt met aan te geven dat het streven is dat de wereld tegen 2050 carbonneutraal is. Dit trachten de landen te bereiken door alles dat met uitstoot te maken heeft, te verminderen en het gebruik van fossiele brandstof uit te faseren. Tegelijkertijd zal de overstap gemaakt moeten worden naar groene energie en maatregelen genomen moeten worden om het absorptievermogen te vergroten. In het geval van Suriname wordt dit alvast gedaan door mangrove te planten, de 93 procent bosbedekking te behouden alsook de lage ontbossing en bescherming van de een bijdrage gedaan in het kader van de G77+China Leadership Summit. Hij vervolgt met aan te geven dat het streven is dat de wereld tegen 2050 carbonneutraal is. Dit trachten de landen te bereiken door alles dat met uitstoot te maken heeft, te verminderen en het gebruik van fossiele brandstof uit te faseren. Tegelijkertijd zal de overstap gemaakt moeten worden naar groene energie en maatregelen genomen moeten worden om het absorptievermogen te vergroten. In het geval van Suriname wordt dit alvast gedaan door mangrove te planten, de 93 procent bosbedekking te behouden alsook de lage ontbossing en bescherming van debiodiversiteit.

President Santokhi spreekt van een uitdaging voor andere landen om carbonneutraal te worden. De vraag is volgens hem wie gaat inleveren. Tevens zullen de landen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot ook over de brug moeten komen met financiering aan ontwikkelingslanden voor maatregelen tegen klimaatverandering. Het staatshoofd juicht het daarom toe dat tijdens COP28 inhoud is gegeven aan het schadefonds. De financiële middelen zijn voor Suriname belangrijk om duurzaam bosbeleid te ontwikkelen, al hetgeen dat bijdraagt aan uitstoot te vervangen en het carbonbeleid zodanig ontwikkelen dat het land er profijt aan heeft, en op een duurzame transparante wijze geld hiermee biodiversiteit.

President Santokhi spreekt van een uitdaging voor andere landen om carbonneutraal te worden. De vraag is volgens hem wie gaat inleveren. Tevens zullen de landen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot ook over de brug moeten komen met financiering aan ontwikkelingslanden voor maatregelen tegen klimaatverandering. Het staatshoofd juicht het daarom toe dat tijdens COP28 inhoud is gegeven aan het schadefonds. De financiële middelen zijn voor Suriname belangrijk om duurzaam bosbeleid te ontwikkelen, al hetgeen dat bijdraagt aan uitstoot te vervangen en het carbonbeleid zodanig ontwikkelen dat het land er profijt aan heeft, en op een duurzame transparante wijze geld hiermeeverdient.

verdient.

| cds | Door: Redactie