• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
President Chan Santokhi bedankt De Nationale Assemblee voor de aanname van de begroting van 2024. Hij beloofde rekening te zullen houden met de kanttekeningen die zijn geplaatst. (Beeld: DNA TV)

Begroting 2024 aangenomen; SRD 200 miljoen verschuivingen

| starnieuws | Door: Redactie

Met 28 stemmen vóór en 12 tegen is de begroting 2024 donderdagavond aangenomen door De Nationale Assemblee. Het budget heeft de zegen van de NDP en BEP niet gekregen, terwijl de NPS fractie niet aanwezig was in de zaal tijdens de stemming. Diverse Assembleeleden hadden gevraagd om meer middelen aan een aantal beleidsgebieden beschikbaar te stellen. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft SRD 200 miljoen extra toegekend aan ministeries, het Hof van Justitie en De Nationale Assemblee. Dit bedrag is ten koste van de post onvoorzien van Financiën en Planning. 

President Chan Santokhi zei na de aanname van de

begroting dat hij het stemgedrag heeft gezien van de coalitie én oppositie. Hij is verheugd dat de begroting is goedgekeurd. Hij neemt alle aspecten die tijdens de begrotingsbehandeling naar voren zijn gebracht, mee in het beleid.

VHP fractieleider Asis Gajadien voerde aan dat drie jaar lang de samenleving offers heeft gebracht. In deze begroting is er SRD 20.5 miljard opgenomen voor sociale ondersteuning. Er zal teruggegeven worden aan de samenleving. Er moet verlichting komen en er zal economische groei worden bewerkstelligd.

NDP fractieleider Rabin Parmessar stelde dat de regering verkeerde beleidsprioriteiten heeft gesteld. Hij wees op de corruptieschandalen, geen transparantie bij aanbestedingen,

het falende veiligheidsbeleid en ongunstig ondernemersklimaat. De armoede is aan het toenemen en ook dit jaar zal het moeilijk zijn voor de samenleving om het hoofd boven water te houden. Er is volgens Parmessar onvoldoende aandacht voor de noden van het volk.

Er zijn volgens Ronny Asabina (fractieleider van de BEP) geen condities geschapen in de begroting voor duurzame ontwikkeling. Er zijn onvoldoende middelen gealloceerd voor productieverhoging. Meer dan 100 duizend mensen zitten in het sociaal pakket. De uitvoeringscapaciteit van beleid is alarmerend laag, volgens Asabina. Hij heeft er een zwaar hoofd in dat teruggegeven zal worden aan de bevolking. De BEP fractie kan haar zegen niet geven aan de begroting.

Obed Kanape (fractieleider ABOP/PL) voerde aan dat er veel verschuivingen zijn gepleegd in de begroting aan de hand van de debatten en de input vanuit De Nationale Assemblee. Vooral de fractie van ABOP/PL had aangedrongen op meer middelen om beleid te kunnen uitvoeren. Met de extra middelen die nu beschikbaar zijn kan er meer gedaan worden. Kanape verwacht dat het geld daadwerkelijk ter beschikking zal worden gesteld. 
 

De staatsbegroting zoals ingediend, kunt u hier lezen

Begroting 2023 suriname
De staatsbegroting zoals ingediend, kunt u hier lezen

 

| starnieuws | Door: Redactie