• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Arbeidsinspectie heeft bezwaar tegen ontslag Heikerk

| starnieuws | Door: Redactie

Het hoofd van de Arbeidsinspectie heeft bezwaar aangetekend tegen het ontslag wegens dringende redenen van Glenda Heikerk als directeur van MI-GLIS. Starnieuws verneemt dat bij beschikking vandaag het bezwaar kenbaar is gemaakt aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Heikerk werd door president Chan Santokhi wegens dringende redenen op 12 februari ontslagen. De Arbeidsinspectie heeft vertegenwoordigers van

de werkgever en Heikerk, bijgestaan door haar advocaten Dwight Kraag en Nailah van Dijk gehoord. De werkgever heeft onder andere aangegeven dat Heikerk instructies over grond conversie akten niet heeft opgevolgd. Hierdoor zijn deadlines niet gehaald waardoor het grondconversiebeleid van de overheid volledig spaak dreigt te lopen.

Heikerk heeft aangegeven dat het MI-Glis een rechtspersoon is en in rechte vertegenwoordigd wordt door zijn bestuur. In geval van tegenstrijdig belang met een bestuurder, de vertegenwoordiging dan in rechte door de Raad van Toezicht geschiedt. Voor het personeel, inclusief de bestuurders, geldt het burgerlijk recht. Nergens in de wet is aangegeven volgens

Heikerk dat de president de bevoegdheid heeft om MI-Glis in rechte te vertegenwoordigen. De werkgever is niet de president of de Staat Suriname. Het ontslag is niet gegeven door de wettelijke vertegenwoordiger van de werkgever.

De Arbeidsinspectie vindt na beide partijen uitvoering gehoord te hebben en op basis van beschikbare informatie dat de president de bevoegdheid mist conform de Glis-wet om Heikerk te ontslaan. Het ontslag is niet geschied door de wettelijke vertegenwoordiger van de werkgever. Op grond hiervan is er bezwaar aangetekend.

| starnieuws | Door: Redactie