• zaterdag 24 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Mensen met een beperking ontvangen SRD 1.800 verhoging uitkering 

| dagblad suriname | Door: Redactie

Burgers die voorzien worden van een financiële steun,,. omdat ze een beperking hebben kunnen voor nu nog met hun”moni karta” maandelijks een bedrag van SRD 1750 pinnen bij de Surinaamse Postspaarbank.

Verhoging 

De regering heeft eerder dit jaar, aangegeven dat de uitkering voor personen met een beperking verhoogd wordt van SRD 1.750 naar SRD 3.550. Dit besluit is genomen na een overleg tussen president Chandrikapersad Santokhi, minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de Stichting Wan Okasi.

Een burger in Nickerie die maandelijks deze uitkering krijgt omdat hij  valt binnen de categorie personen met een beperking heeft

eerder contact gemaakt met de redactie van Dagblad Suriname. De man stelde toen, dat het geld niet als beloofd eind januari op de rekeningen van de burgers zijn gestort. 

Verhoging nu wel ontvangen

De burger is tevreden dat de belofte is nagekomen. Het was toegezegd door de regering dat er vanaf januari een 1.800 SRD bij komt op de uitkering voor alle mensen met een beperking. Die regel is pas in werking getreden, geeft de man te kennen. 

Veel van de mensen zijn ontevreden over de manier waarop de communicatie geschiedt. Zo is deze bezorgde burger van mening dat de regering hen zoet

probeert te houden om niet over straat te kunnen gaan.

Slechte economische situatie

Voor veel mensen is het onduidelijk wie wel en wie niet in aanmerking zal komen voor die SRD 1.800 aan steun. De regering heeft maandag in een persconferentie aangegeven dat dit geld voor mensen is die nu reeds in het bestand van het ministerie van Sociale Zaken zijn opgeomen, maar dat er naderhand ook gekeken zal worden naar gezinnen die minder dan SRD 6.000 ontvangen.  

Ook senioren burgers zouden in aanmerking moeten komen voor deze steun. Veel van hen dachten, dat ze ook in aanmerking zouden komen voor de verhoging. 

Afsluitend probeert te houden om niet over straat te kunnen gaan.

Slechte economische situatie

Voor veel mensen is het onduidelijk wie wel en wie niet in aanmerking zal komen voor die SRD 1.800 aan steun. De regering heeft maandag in een persconferentie aangegeven dat dit geld voor mensen is die nu reeds in het bestand van het ministerie van Sociale Zaken zijn opgeomen, maar dat er naderhand ook gekeken zal worden naar gezinnen die minder dan SRD 6.000 ontvangen.  

Ook senioren burgers zouden in aanmerking moeten komen voor deze steun. Veel van hen dachten, dat ze ook in aanmerking zouden komen voor de verhoging. 

Afsluitendin het gesprek geeft de man te kennen aan de redactie, dat het belangrijk is dat de regering de aandacht vestigt op deze groepen binnen de samenleving, omdat de druk heel erg zwaar is voor hen. Het gaat economisch slecht en dat weet iedereen volgens de man al, het overleven in een maand is bijna onmogelijk geworden. Heel wat uitgaven en minder inkomen. Toch is deze groep blij dat de aandacht van de regering op de gemeenschap wordt gericht.

GW

in het gesprek geeft de man te kennen aan de redactie, dat het belangrijk is dat de regering de aandacht vestigt op deze groepen binnen de samenleving, omdat de druk heel erg zwaar is voor hen. Het gaat economisch slecht en dat weet iedereen volgens de man al, het overleven in een maand is bijna onmogelijk geworden. Heel wat uitgaven en minder inkomen. Toch is deze groep blij dat de aandacht van de regering op de gemeenschap wordt gericht.

GW

| dagblad suriname | Door: Redactie